09:55:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-19 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-04-24 08:00:00

Idag rapporterade Bio-Works Technologies AB försäljningsutvecklingen för det första kvartalet 2023. Bio-Works genererade en försäljningstillväxt på 27% jämfört med samma kvartal förra året. Nettoomsättningen i det första kvartalet uppgick till 7,6 MSEK. Samtidigt ökade orderingången med 43% till 11,0 MSEK. Den starkaste tillväxten ses i orderboken som ökade med 210% under perioden till 26,0 MSEK.

Marknaden var fortsatt god trots en generell svaghet inom biopharma-segmentet till följd av ekonomisk osäkerhet, inflation och stigande räntor som haft en negativ påverkan på tillgången till kapital—speciellt för mindre och mellanstora bolag.

”Jag kan konstatera att det första kvartalet 2023 är vårt starkaste Q1 någonsin och jag är nöjd med att företagets utveckling fortsätter enligt fastställd plan.

Perioden visar en stabil ökning av försäljningstakten, men också en kraftig ökning av orderboken, samt en ökning av medelvärdet per order på 65%.

Det vittnar om att vi nu har en mer etablerad relation med våra kunder och att de räknar med Bio-Works i en längre planeringshorisont, ” säger Jonathan Royce, vd på Bio-Works

Försäljningstillväxten har drivits av en god utveckling på den europeiska marknaden, medan tillväxten i orderboken har kommit främst från den nordamerikanska marknaden.

Under kvartalet har Bio-Works genomgått flera lyckade revisioner av företagets kvalitetssystem genomförda av både kunder och externa auditörer.

”Jag ser positivt på 2023. Många leverantörer till biopharma har rapporterat en minskad efterfrågan efter pandemin, men detta är inte något som vi bedömer kommer att påverka Bio-Works. Vår prepackade produktserie GoBio utvecklas över förväntan och vi planerar att senare i år lansera en ny produkt som riktar sig mot genterapi- och oligonukleotid- marknaden, två segment där vi ser stor potential att växa snabbt.

Samtidigt visar våra kundmätningar på ett högt förtroende från våra kunder, vilket ger oss en stark position för att fortsätta växa och nå lönsamhet som planerat, ” säger Jonathan Royce

Företagets plan att nå breakeven 2024 ligger fast. I slutet av kvartalet var banktillgodohavanden 51,4 MSEK.