14:59:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-19 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-08-19 09:30:00

Korrigerad aktieägartabell på sida 9

Bio-Works nettoförsäljning ökar för den 6:e perioden i rad med 119% under årets första sex månader.

Halvåret i korthet
jan – jun 2022
(jan – jun 2022)

  • Nettoomsättningen ökade med 119% till 18,1 MSEK (8,3) med god tillväxt i samtliga säljregioner. Nordamerika växte snabbast i första halvåret och försäljningen uppgick till över 6 MSEK totalt.
  • Orderingången ökade med 90% till 22,2 MSEK (11,8).
  • Resultatet första halvåret försämrades med 6% till -23,5 MSEK (-22,1 MSEK, exklusive engångsintäkter erhållit som resultat av licenseringsavtalet med Amicogen).
  • Resultat per aktie i första halvåret uppgick till -0,66 SEK (0,29, -0,73 exklusive engångsintäkter).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -27,2 MSEK (-21,7 exklusive engångsintäkter).
  • Banktillgodohavanden uppgick till 79,9 MSEK (43,2) vid periodens slut.


Kommentar från VD
Vi är väldigt nöjda med vår fortsatta tillväxt. Vi ser en positiv utveckling av försäljningen i alla regioner, men tillväxten drivs av den nordamerikanska marknaden som ökade med 226% under perioden, vilket resulterade i ett rekordresultat för första halvåret på den amerikanska marknaden.
Det här är ett direkt resultat av investeringar i vår kommersiella organisation och en ökad lokal representation i vårt amerikanska dotterbolag, och vi ser en fortsatt potential i stärkta försäljnings- och marknadsföringsresurser för att säkra en stark avkastning under det kommande året.
Orderingången har också ökat markant med 90% under första halvåret och den 30 juni hade Bio-Works bokade ordrar för 22,2 MSEK med 11,1 MSEK i orderstocken.
Vi ser en över lag ökande efterfrågan med ett stabilt inflöde av ordrar.

Kundnära kultur ger resultat
På Bio-Works är vi stolta över att vara sedda som ett kvalitetsalternativ och vår differentierade prestanda i jämförelse med traditionella kromatografi-resiner är en anledning till att kunder upptäcker och väljer oss som leverantör.
En minst lika viktig faktor är den kundupplevelse vi erbjuder våra kunder. Bio-Works strävar efter att alltid möta våra kunders högt ställda förväntningar på kvalitet, service, bemötande och snabba säkra leveranser. Vi strävar alltid efter att vara en partner och rådgivare och alltid erbjuda mer än att bara vara en leverantör av produkter. Vår ambition är att vara ett företag som det är lätt att göra affärer med och i juni 2022 fick vi bekräftat att vi levererat på vår målsättning.
I vår årliga kundundersökning nådde Bio-Works ett ”Net Promoter Score” NPS, på 70 – en nivå som allmänt anses vara den tröskel över vilken företag anses vara "bäst i klassen". (NPS anger hur sannolikt det är för en kund att rekommendera Bio-Works till en kollega.)
Vi är tacksamma över att vårt fokus på starka kundrelationer ger resultat. Värdet i personliga omdömen som kan föra vidare berättelsen om Bio-Works kan inte överskattas.  Särskilt inte för ett företag som arbetar för att bli mer kända i branschen.

Ny produktlansering skapar förutsättningar för accelererad tillväxt
I juni lanserades Bio-Works helt nya produktlinje bestående av en serie förpackade, nyckelfärdiga produkter, så kallade ”prepacked columns”. Förpackade kolonner har ökat i popularitet en längre tid på grund av det värde som genereras för slutanvändaren, genom att spara tid i produktionsledet och säkra en hög och jämn kvalitet i reningsprocessen.
Lanseringen av GoBio är vältajmad då Bio-Works går in i andra halvåret 2022. Intresset från kunderna är stort och långa ledtider och ett begränsat antal leverantörer skapar mycket gynnsamma förutsättningar för en ny marknadsaktör. Möjligheten att erbjuda förpackade produkter ger också Bio-Works tillgång till ett högre prissegment och en signifikant större marknad inom bioproduktion. 
Ännu viktigare är att leveransen av färdigförpackade format avsevärt ökar det upplevda värdet av Bio-Works leverans. Vi fortsätter att genomföra vår strategi att satsa på högförädlade produkter – produkter som kan driva intäkter snabbare än behovet av ytterligare investeringar i produktionskapacitet.

Tillfälliga omkostnader dämpar resultatet
Trots en stark omsättningstillväxt har rörelseförlusten inte minskat som planerat under årets första sex månader. Det har funnits tre huvudorsaker till detta.
Den första är att produktmixen varit kraftigt viktad mot nya produkter som produceras i mindre skala. Det här är en medveten prioritering och en del av Bio-Works strategi att expandera via högförädlade produkter, men i de tidiga stadierna av en produkts livscykel är marginalerna relativt låga. När produktionsskalan ökar kommer marginalerna att förbättras och volymrabatter kommer att pressa ner kostnaden för råvaror.
För det andra har inflationsfaktorer bidragit till ökade kostnader för vissa varor och tjänster, som exempelvis frakt. Även engångskostnader relaterade till organisationsförändringar genomförda under årets första sex månader bidrog negativt. Dessa utgifter förväntas inte upprepas under andra halvåret.
Trots ovanstående känner jag mig trygg i att våra strategiska prioriteringar kommer att göra oss väl positionerade att dra nytta av starka branschtrender på längre sikt och vår plan för att nå lönsamhet ligger fast.

Starka utsikter för andra halvåret
Vi går in i andra halvåret 2022 med en stark orderstock och bra momentum. Lanseringen av GoBio ger många möjligheter till marknadsexpansion, och vi ser ytterligare potential i vår satsning på skräddarsydda lösningar. Båda drivna av starka trender inom biotech där framväxten av nya segment inom exempelvis genterapi i sin tur driver en ökad efterfrågan på avancerade, nischade reningsprodukter i de övre prissegmenten.
Vår nya e-handelsplattform, som lanserades i maj, förenklar kundresan och låter kunden själv välja när de vill ha personlig service och vår marknadsplan är fylld med aktiviteter för att bygga en starkare relation till nya och befintliga kunder samt stärka vårt varumärke.   
Ständiga förbättringar är ett tema som vi har valt att fokusera på under 2022. Vi är stolta över det första halvåret, men det finns möjlighet till förbättringar, och vi ser fram emot ett ännu bättre resultat i höst.
Vi fortsätter att stärka vår orderbok samtidigt som vi positionerar oss som kundens förstahandsval inom vårt kärnområden proteinrening.
Jag vill tacka alla Bio-Workers för deras starka insatser under perioden och tacka er för ert fortsatta förtroende.

19 augusti 2022
Jonathan Royce
Verkställande Direktör