08:01:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-02 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-29 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-19 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 X-dag ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2024-05-17 11:30:00

Lone Carlbom tillträder i dag som ny VD för Bio-Works. Samtidigt har bolagets hittillsvarande VD, Jonathan Royce, i samråd med Bio-Works styrelse lämnat sin befattning med omedelbar verkan.

Lone Carlbom ny VD för Bio-Works
Lone Carlbom tillträder i dag som ny VD för Bio-Works. Samtidigt har bolagets hittillsvarande VD, Jonathan Royce, i samråd med Bio-Works styrelse lämnat sin befattning med omedelbar verkan.
I samband med VD-bytet avses också Bio-Works ledningsgrupp att omorganiseras med följande befattningar:

  • Arne Hauge, CFO och ansvarig för stödfunktioner
  • Maria Åberg, ansvarig för produktion
  • Silvia Hellström, ansvarig för Bio-Works kvalitetsarbete
  • Lone Carlbom fortsätter tillika att vara ansvarig för Produktledning och för Forskning och utveckling
  • En ny försäljningschef kommer inom kort att ansluta till ledningen

Bio-Works har under Jonathan Royces ledarskap sett betydande utveckling och initiativ, men under en tid dessvärre inte uppnått de resultat som både han och styrelsen förväntat sig, säger Peter Ehrenheim, styrelseordförande i Bio-Works. Vi är därför överens om att ett nytt ledarskap och ett strategiskt omtag är nödvändiga för att ta Bio-Works framåt och förverkliga potentialen i teknikplattformen. Lone Carlbom kommer att initialt fokusera helt på driften av bolaget. Styrelsen kommer att ta en mer aktiv roll i implementeringen av bolagets kommersiella strategi samt dess kommunikation med finansmarknaden.
- Styrelsen vill tacka Jonathan för hans insatser och engagemang under sin tid hos oss. Trots de utmaningar vi har stött på, har han arbetat hårt för att leda Bio-Works och vi uppskattar hans bidrag. Vi är också övertygade om att Lone har den erfarenhet och kompetens som krävs för att leda Bio-Works mot en starkare och mer framgångsrik utveckling, avslutar Ehrenheim.
--------
Lone Carlbom har mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar i Life Science- och Biotech-industrin inom produktledning, teknisk support och försäljning. Hon har tidigare haft befattningen som affärsområdeschef för kromatografiproduktion och BioProcess-utrustning på GE Healthcare Life Sciences (numera Cytiva). Härutöver har hon även haft uppdrag som konsult inom förändringsledning och organisationsutveckling.