10:37:37 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
BioInvent International är verksamma inom läkemedelsindustrin. Bolaget fokuserar på forskning och utveckling av antikroppsläkemedel som används i behandling mot cancertillstånd. Bolaget har en egen utvecklad utvecklingsplattform och samarbeten sker via bolagets partners. I tidig utvecklingsfas arbetar bolaget med att återskapa sjukdomsbiologin för att få indikationer om substansernas effekt på sjukdomen. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-29 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-14 Split BINV 25:1
2020-11-27 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-20 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-25 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-24 Extra Bolagsstämma 2017
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-13 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-22 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-24 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-25 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-03-19 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-25 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-19 Extra Bolagsstämma 2013
2013-04-26 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-27 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2012-03-26 Årsstämma 2012
2012-03-09 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-08 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-13 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-14 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2011-03-24 Årsstämma 2011
2011-02-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-14 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-14 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-21 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2010-04-20 Årsstämma 2010
2010-04-15 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-15 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-15 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-22 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2009-04-21 Årsstämma 1
2009-04-16 Kvartalsrapport 2009-Q1
2022-02-23 08:00:00

"Det senaste året har varit mycket intressant för BioInvent. Två av våra kliniska prövningar gav synnerligen uppmuntrande resultat under 2021. Samtidigt utökade vi vår pipeline genom att påbörja ytterligare två kliniska program och lämnade in en ansökan om start av en ny klinisk prövning, vilket mer än fördubblade portföljen." - Martin Welschof, vd på BioInvent.

Händelser under fjärde kvartalet
• (R) Positiva interimsdata från fas 1-studien av BI-1206 i NHL visar på ökat och varaktigt svar hos återfallspatienter. Särskilt imponerande utfall för follikulärt lymfom:
– 67% objektiv svarsfrekvens (ORR)
– 78% sjukdomskontroll (DCR)
– Fullständiga responser med 12, 24 och 36 månaders varaktighet.
• (R) Positiva tidiga data presenterades från den pågående kliniska studien av BI-1206 i kombination med pembrolizumab för behandling av solida tumörer.
• BioInvent och CASI Pharmaceutical erhöll CTAgodkännande för kliniska studier av BI-1206 i Kina.
• BioInvent flyttade upp till Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Händelser efter kvartalet
• (R) BI-1206 beviljades särläkemedelsklassificering (Orphan Drug Designation) för behandling av follikulärt lymfom.
• BioInvent och Transgene publicerade prekliniska proof-of-concept-data för BT-001 i Journal of ImmunoTherapy of Cancer (JITC).
• CTA-godkännande erhölls för BI-1607.
• Marie Moores utsågs till Chief Operating Officer.

Finansiell information
Fjärde kvartalet 2021
• Nettoomsättning 4,9 (98,7) MSEK.
• Resultat efter skatt -78,8 (28,5) MSEK.
• Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -1,35 (0,74) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -75,7 (29,2) MSEK.

Januari – december 2021
• Nettoomsättning 19,4 (147,4) MSEK.
• Resultat efter skatt -278,4 (-76,3) MSEK.
• Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -5,14 (-2,66) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -245,8 (-62,6) MSEK.
• Likvida medel, kortfristiga och långfristiga placeringar per 31 december 2021: 1 365,0 (729,3) MSEK.

(R)= Regulatorisk händelse

Läs den fullständiga rapporten i bifogad pdf.

Inbjudan till presentation av BioInvents bokslutskommuniké 2021
BioInvent bjuder in till en webbsändning och telefonkonferens med verkställande direktören Martin Welschof för presentation av bokslutskommunikén för 2021. Presentationen kommer att hållas på engelska.
Tid: kl.14.00 (CET) onsdagen den 23 februari 2022.
Lyssna på presentationen: https://tv.streamfabriken.com/bioinvent-q4-2021
För att delta i konferensen, var god använd följande telefonnummer:
SE: +46856642704
NE: +31107129163
UK: +443333009270
US: +1646722490
Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens.
 
Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. Bolaget har för närvarande tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas 1/2-studier för behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer samt ett femte program på väg in i klinik. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.
 
Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com. Följ BioInvent på Twitter: @BioInvent.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Senior Director Investor Relations
Telefon: 046 286 85 50
Email: cecilia.hofvander@bioinvent.com 
 
BioInvent International AB (publ)
Org. nr.: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046 286 85 50
www.bioinvent.com
 
Informationen lämnades, genom den ovan nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022, kl. 8.00 CET.