01:57:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-06 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-29 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-14 Split BINV 25:1
2020-11-27 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-03-20 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-25 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-24 Extra Bolagsstämma 2017
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-13 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-22 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-24 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-25 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-03-19 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-25 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-19 Extra Bolagsstämma 2013
2013-04-26 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-27 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2012-03-26 Årsstämma 2012
2012-03-09 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-08 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-13 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-14 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2011-03-24 Årsstämma 2011
2011-02-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-14 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-14 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-21 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2010-04-20 Årsstämma 2010
2010-04-15 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-15 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-15 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-22 X-dag ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2009-04-21 Årsstämma 1
2009-04-16 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
BioInvent International är verksamt inom läkemedelsindustrin. Bolaget fokuserar på forskning och utveckling av antikroppsläkemedel som används i behandling mot cancertillstånd. Bolaget har en egen utvecklad utvecklingsplattform och samarbeten sker via bolagets partners. I tidig utvecklingsfas arbetar bolaget med att återskapa sjukdomsbiologin för att få indikationer om substansernas effekt på sjukdomen. Huvudkontoret ligger i Lund.
2022-09-07 13:00:00

Lund, Sverige, och Rockville, MD., USA, den 7 september 2022 – BioInvent International AB (“BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: BINV) och CASI Pharmaceuticals, Inc. (”CASI”) (Nasdaq: CASI), ett amerikanskt biofarmaceutiskt företag fokuserat på utveckling och kommersialisering av innovativa terapeutiska och farmaceutiska produkter, meddelade idag att den första patienten doserats i Kina till den kliniska fas 1 doseskalerings- och expansionsstudien av BI-1206, en first-in-class, human, monoklonal antikropp mot FcγRIIB vilken ges i kombination med rituximab till patienter med non-Hodgkins lymfom (NHL) som har återfallit i sin sjukdom eller blivit resistenta mot rituximab. Syftet med studien är att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, farmakologi och klinisk aktivitet för BI-1206. Patienten rekryterades vid Henan Cancer Hospital.

Wei-Wu He, Ph.D., CASI:s ordförande och vd, kommenterar: "Vi är glada att nu kunna dosera den första patienten för den fortsatta utvärderingen av BI-1206. BI-1206 har tidigare visat tidiga signaler på effekt i fas 1, tolerabel säkerhetsprofil och potential att kunna användas tillsammans med flera andra terapeutiska antikroppar som är beroende av ADCC/CDC* för effekt. Fas 1-studien i Kina kommer att ge värdefull information med möjlighet till tidiga signaler på klinisk aktivitet i behandlingen av patienter med non-Hodgkins lymfom som återfallit i sjukdom eller blivit resistenta mot rituximab."

Martin Welschof, vd för BioInvent: "Starten av fas 1-studien i Kina är en viktig milstolpe för BioInvent eftersom den markerar början på ett utvidgat kliniskt program för vår ledande läkemedelskandidat, BI-1206. De kliniska resultat vi hittills sett är mycket lovande och vi ser fram emot att generera ytterligare data tillsammans med vår partner CASI i syfte att förbättra behandlingen av patienter med NHL och adressera ett stort medicinskt behov."

***

Om BI-1206 (anti-FcyRIIB-antikropp)
Kinas läkemedelsmyndighet (National Medical Products Administration, NMPA), godkände ansökan om klinisk prövning av BI-1206 i december 2021. Etikkommitténs godkännande erhölls i januari 2022. BI-1206 utvärderas för närvarande utanför Kina i två fas 1/2-studier. En studie utvärderar BI-1206 i kombination med rituximab för behandling av NHL. Studien inkluderar patienter med follikulärt lymfom (FL), mantelcellslymfom (MCL) och marginalzonslymfom (MZL) som har återfallit i sin sjukdom eller är resistenta mot rituximab. En andra fas 1/2-studie utvärderar BI-1206 i kombination med anti-PD-1-läkemedlet Keytruda® (pembrolizumab) i solida tumörer. Tidigare i år erhöll BI-1206 särläkemedelsklassificering från amerikanska FDA för behandling av follikulärt lymfom, den vanligaste formen av långsamväxande NHL.

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. Bolaget har för närvarande fyra läkemedelskandidater i fem pågående kliniska fas 1/2-studier för behandling av hematologiska cancerformer respektive solida tumörer. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com. Följ BioInvent på Twitter: @BioInvent.

Om CASI Pharmaceuticals
CASI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CASI) är ett amerikanskt biofarmaceutiskt företag fokuserat på utveckling och kommersialisering av innovativa terapeutiska och farmaceutiska produkter i Kina, USA och övriga världen. Bolaget är fokuserat på att förvärva, utveckla och kommersialisera produkter som stärker bolagets fokus på behandlingar inom hematologisk onkologi och på andra områden där medicinska behov ännu inte är tillgodosedda. Företaget avser att bli marknadsledande genom att lansera läkemedel i den kinesiska regionen genom att dra nytta av bolagets Kina-baserade regulatoriska och kommersiella kompetenser och dess kompetens inom läkemedelsutveckling globalt sett. Företagets verksamhet i Kina bedrivs genom det helägda dotterbolaget CASI Pharmaceuticals (China) Co., Ltd. med huvudkontor i Beijing i Kina. Företaget har byggt upp ett kommersiellt team i Kina med mer än 100 specialister på försäljning och marknadsföring av hematologiska och onkologiska produkter. Ytterligare upplysningar om CASI finns på www.casipharmaceuticals.com.

*ADCC: Antibody-dependent cellular cytotoxicity och CDC: Complement-dependent cytotoxicity är två exempel på viktiga funktioner för hur antikroppar kan avdöda tumörceller.

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
046 286 85 50
cecilia.hofvander@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org. nr.: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046 286 85 50
www.bioinvent.com

CASI Pharmaceuticals, Inc.
Rui Zhang
CASI Pharmaceuticals, Inc.
+1 240.864.2643
ir@casipharmaceuticals.com