10:19:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-06 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-29 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-14 Split BINV 25:1
2020-11-27 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-03-20 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-25 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-24 Extra Bolagsstämma 2017
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-13 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-22 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-24 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-25 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-03-19 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-25 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-19 Extra Bolagsstämma 2013
2013-04-26 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-27 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2012-03-26 Årsstämma 2012
2012-03-09 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-08 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-13 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-14 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2011-03-24 Årsstämma 2011
2011-02-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-14 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-14 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-21 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2010-04-20 Årsstämma 2010
2010-04-15 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-15 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-15 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-22 Ordinarie utdelning BINV 0.00 SEK
2009-04-21 Årsstämma 1
2009-04-16 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
BioInvent International är verksamt inom läkemedelsindustrin. Bolaget fokuserar på forskning och utveckling av antikroppsläkemedel som används i behandling mot cancertillstånd. Bolaget har en egen utvecklad utvecklingsplattform och samarbeten sker via bolagets partners. I tidig utvecklingsfas arbetar bolaget med att återskapa sjukdomsbiologin för att få indikationer om substansernas effekt på sjukdomen. Huvudkontoret ligger i Lund.
2023-11-03 17:00:00
  • Preliminära data från fas 1-delen visar lovande tidiga effektsignaler
  • Kraftfull partiell respons hos en patient med gastrointestinal tumör; 7 fall av stabil sjukdom
  • Gynnsam säkerhetsprofil utan dosbegränsande toxicitet
  • Stärker BioInvents pipeline med ytterligare milstolpar förväntade under 2023

Lund den 3 november 2023 – BioInvent International AB (“BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: BINV), ett bioteknikföretag inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, presenterar idag de senaste resultaten från en fas 1/2a-studie av “first-in-class” anti-tumörnekrosfaktorreceptor 2 (TNFR2)-antikroppen BI-1808 som monoterapi, på den vetenskapliga konferensen Society of Immunotherapy for Cancer (SITC) 38th Annual Meeting i San Diego, Kalifornien.

Posterpresentationen med titeln "Phase 1/2a Clinical Trial of BI-1808, a Monoclonal Antibody to Tumor Necrosis Factor Receptor 2 (TNFR2) as Single Agent and in Combination with Pembrolizumab" inkluderar data från fas 1-studiens monoterapi-del med BI-1808 och visar positiva resultat i form av tidiga effektsignaler. Vidare uppvisade BI-1808 en gynnsam säkerhetsprofil, utan någon dosbegränsande toxicitet och utan någon definierad maximalt tolererbar dos. BI-1808 tolererades väl över alla studerade dosnivåer. Resultaten stärker utsikterna för den pågående kliniska fas 2-delen av monoterapi-studien och positionerar BI-1808 som "best-in-class".

BI-1808 som monoterapi inducerade en robust partiell respons (PR) hos en patient med en gastrointestinal tumör (GIST) som genomgått 12 tidigare behandlingslinjer. Immuncheckpoint-hämmare har tidigare visat mycket begränsad aktivitet i denna tumörtyp. Patienten står fortfarande på behandling med BI-1808 och vid den senaste avläsningen hade tumörbördan minskat till 48 % jämfört med referensvärdet (före start av behandling); 2 av 4 mätbara lesioner kan inte längre detekteras. Ytterligare 7 fall av stabil sjukdom observerades hos 21 utvärderingsbara patienter. Farmakokinetiska/farmakodynamiska data har gjort det möjligt att identifiera ett brett dosintervall där fullständig täckning av målmolekylen uppnås tillsammans med en mycket god säkerhetsprofil.

"Vi är glada över att kunna presentera dessa lovande resultat för BI-1808 på det vetenskapliga samfundet SITC:s årsmöte. De data som hittills genererats visar på en stark säkerhetsprofil och vi uppmuntras av de tidiga effektsignalerna för monoterapin. Sammantaget bidrar dessa data positivt till att expandera den kliniska utvecklingen av BI-1808 till olika tumörtyper. Resultaten adderar ytterligare till BioInvents starka utveckling med fyra läkemedelskandidater i fem kliniska prövningar och en pipeline som snart kommer att breddas ytterligare. Vi förväntar oss ytterligare betydande milstolpar under resten av året och under 2024 vilket med stor sannolikhet kommer att generera betydande värde för bolaget", säger Martin Welschof, vd för BioInvent.

Titeln och numret på presentationen av SITC:s posters är följande:
Titel: Phase 1/2a Clinical Trial of BI-1808, a Monoclonal Antibody to Tumor Necrosis Factor Receptor 2 (TNFR2) as Single Agent and in Combination with Pembrolizumab
Number: 757

BI-1808 och den andra anti-TNFR2-antikroppen BI-1910 ingår i BioInvents program riktat mot tumörassocierade regulatoriska T-celler (Treg). TNFR2 är särskilt uppreglerat på Tregs i tumörens mikromiljö och har visat sig vara avgörande för tumörtillväxt och överlevnad, vilket representerar ett nytt och lovande mål för cancerimmunterapi.

Studien, som är en öppen, multicenter, ”first-in-human”, doseskaleringsstudie, undersöker BI-1808 som monoterapi och i kombination med MSD:s (Merck & Co., Inc., Rahway, NJ., USA) anti-PD-1-läkemedel KEYTRUDA® (pembrolizumab) i patienter med långt framskriden cancer vars sjukdom blivit sämre efter genomförd standardbehandling. Studien består av fas 1 del A och B (doseskalering som monoterapi respektive i kombination med pembrolizumab) och fas 2a del A och B (dosexpansionskohorter med behandling som monoterapi respektive kombination).

Effekten av BI-1808 som monoterapi undersöks för närvarande i en pågående fas 2a-studie i ett större antal av patienter. Förutom de från början planerade expansionskohorterna i lungcancer, äggstockscancer och kutant T-cellslymfom (CTCL), planerar BioInvent att utvidga tillämpningen och även söka efter signaler i patienter med melanom och andra former av T-cellslymfom. Detta är drivet av de positiva data som hittills observerats. Fas 1-data för kombinationen av BI-1808 och pembrolizumab väntas under H1 2024.

KEYTRUDA® är ett registrerat varumärke som tillhör Merck Sharp & Dohme LLC, ett dotterbolag till Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA.

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. Bolaget har för närvarande fyra läkemedelskandidater i fem pågående kliniska fas 1/2-studier för behandling av hematologiska cancerformer respektive solida tumörer. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap. 

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com. Följ BioInvent på den sociala medieplattformen X: @BioInvent.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
046 286 85 50
cecilia.hofvander@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org. nr.: 556537–7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046 286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.