10:12:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-06-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-03-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-09-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-06 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2023-09-05 Årsstämma 2024
2023-06-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-17 Extra Bolagsstämma 2024
2023-03-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-01 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2022-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-31 Årsstämma 2023
2022-06-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-01 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-09-01 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2021-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Årsstämma 2022
2021-06-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-03 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-28 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2020-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-08-27 Årsstämma 2021
2020-06-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-30 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2019-08-29 Årsstämma 2020
2019-08-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-06-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-02 Extra Bolagsstämma 2020
2019-03-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-12-13 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-31 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2018-08-30 Årsstämma 2019
2018-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-01 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2017-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Årsstämma 2018
2017-06-14 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Biovica International är ett läkemedelsbolag som inriktar sin forskning mot cancerbehandling. Bolaget utvecklar metoder för mätning utav cellproliferation, där testet tas via blodprov. Proven analyserar risken för utvecklingen av enzymet tymidinkinas, en enzym som har koppling till tumörers tillväxt. Huvudfokus återfinns inom behandling av bröstcancer. Bolaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2020-05-11 08:15:00

Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. De vetenskapliga tidskrifterna British Journal of Cancer, en Nature-tidskrift, och Biomarkers in Medicine har publicerat artiklar om DiviTum® resultat och TK aktivitet som en biomarkör för att utvärdera behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare. Artiklarna drar slutsatsen att DiviTum® har potential att bli standard som prognostisk biomarkör och metod för att tidigt upptäcka behandlingsresistens vid spridd bröstcancer.

DiviTum® mäter tymidinkinas (TK) aktivitet, en etablerad markör för celltillväxthastighet. Författarna menar att identifiering av nya prediktiva och prognostiska biomarkörer i bröstcancer har visat sig vara ett frustrerande svårt mål för många forskare hittills. Emellertid har DiviTum® visat sig vara både prognostiskt för progressiv sjukdom och överlevnad samt med förmågan att identifiera tidig resistens mot behandling hos patienter som får endokrin terapi med eller utan CDK4/6-hämmare vid spridd bröstcancer. Författarna drar slutsatsen att TK verkar vara ett intuitivt val av biomarkör för att övervaka effekten av CDK4/6-hämmare.

"DiviTum är den banbrytande tekniken för att dokumentera TK1a som en biomarkör för bröstcancer för att uppskatta prognos och tidig upptäckt av behandlingsresistens som kan vara mycket användbart kliniskt ", säger Dr Luca Malorni, Prato Hospital, Italien, medförfattare till artiklarna.

Författarna drar slutsatsen att ytterligare validering av TK1 som en biomarkör vid behandling med CDK4/6-hämmare krävs och nämner att ytterligare prospektiv validering för närvarande pågår i ett antal pågående CDK4/6-hämmarstudier, inklusive den fas II biomarkörskartläggande kliniska studien PYTHIA (Palbociclib vid molekylärt karakteriserad ER-positiv/HER2-negativ spridd bröstcancer) och BioItaLEE, en fas IIIb-studie på postmenopausala kvinnor som får letrozol plus ribociclib vid första linjens behandling av spridd bröstcancer.

"Den breda användbarheten av TK1 som en markör för prognos och tidig upptäckt av resistens av en behandling kan komma till klinisk användning för en stor population patienter och som ett viktigt forskningsverktyg“ säger Dr. Amelia McCartney, Prato Hospital, Italien, medförfattare till artiklarna.

References:
https://www.nature.com/articles/s41416-020-0858-y.epdf?sharing_token=DZKmg0aCDlPUUUrYb762nNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PhXFaqGpzTtHqXHvcVynEE2EFSZHT-VOY_56qPx7MtgeSLkpMcXNBu0MvqlbVcvyUA-BIQNI0CqG5hwYN5DszDN071Cw8RbTuMiW6FG3xmiJomxRqUWhZ_zMGgDf_DQCg%3D

Biomark.Med. (Epub ahead of print) 10.2217/bmm-2020-0072