01:09:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-06-19 Bokslutskommuniké 2025
2025-03-13 Kvartalsrapport 2025-Q3
2024-12-12 Kvartalsrapport 2025-Q2
2024-09-18 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2024-09-17 Årsstämma 2025
2024-09-12 Kvartalsrapport 2025-Q1
2024-07-15 Extra Bolagsstämma 2025
2024-06-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-03-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-09-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-06 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2023-09-05 Årsstämma 2024
2023-06-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-17 Extra Bolagsstämma 2024
2023-03-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-01 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2022-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-31 Årsstämma 2023
2022-06-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-01 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-09-01 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2021-08-31 Årsstämma 2022
2021-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-03 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-28 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2020-08-27 Årsstämma 2021
2020-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-30 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2019-08-29 Årsstämma 2020
2019-08-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-06-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-02 Extra Bolagsstämma 2020
2019-03-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-12-13 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-31 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2018-08-30 Årsstämma 2019
2018-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-01 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2017-08-31 Årsstämma 2018
2017-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-14 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Biovica International är ett läkemedelsbolag som inriktar sin forskning mot cancerbehandling. Bolaget utvecklar metoder för mätning utav cellproliferation, där testet tas via blodprov. Proven analyserar risken för utvecklingen av enzymet tymidinkinas, en enzym som har koppling till tumörers tillväxt. Huvudfokus återfinns inom behandling av bröstcancer. Bolaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-08-31 08:00:00
tSEKkv 1 22/23kv 1 21/22maj-apr 21/22
Nettoomsättning5453812 045
Rörelseresultat-20 662-12 238-60 101
Periodens resultat-21 004-12 225-60 003
Resultat per aktie ef utspäd-0,74-0,43-2,11

  Väsentliga händelser under första kvartalet
·       Resultat med DiviTum®TKa på ASCO
·       DiviTum®TKa lyfts fram på ASCO i en muntlig presentation
·       Biovicas CFO slutar i december 2022
·       FDA clearance (godkännande) för DiviTum®TKa
  
Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Inga händelser efter periodens utgång.

VD har ordet

Under kvartalet nådde vi en av de viktigaste milstolparna i Biovicas historia när det amerikanska läkemedelsverket (FDA) marknadsgodkände vårt test DiviTum®TKa som ett hjälpmedel vid övervakning av sjukdomsprogression hos postmenopausala patienter med hormonreceptorpositiv, spridd bröstcancer.
DiviTum®TKa är den första FDA-godkända biomarkören inom sitt område. Godkännandet ger oss tillstånd att marknadsföra testet i USA och är därmed avgörande för att förverkliga testets kommersiella potential. Vårt fokus ligger nu på att göra testet tillgängligt för bröstcancerpatienter i USA innan året är slut, till stor nytta för både patienter och vårdgivare.
Marknadsgodkännandet baseras bland annat på data som visar att DiviTum®TKa har en utmärkt förmåga att identifiera icke-progress med höga negativa prediktiva värden (Negative Predictive Values, NPV). För sjukdomsprogression inom 30 dagar är NPV 96,7 procent. Det innebär att patienter under gränsvärdet kan med hög sannolikhet (96,7%) räkna med att de kommer att vara fria från sjukdomsprogression inom de närmaste 30 dagarna.
Det är naturligtvis värdefullt för både patienten och behandlande läkare att få denna information på månatlig basis, för att kunna agera därefter. Detta bekräftas också i de advisory boards vi genomfört med patientgrupper och onkologer.

Inför stundande lansering genomför vi mängder av förberedelser som bland annat innefattar ett gediget arbete för att erhålla en CLIA-certifiering för vårt helägda laboratorium i San Diego. Laboratoriet kan betjäna hela USA och vi arbetar för att erhålla certifieringen under innevarande kvartal. Genom ett helägt laboratorium har vi större möjlighet att etablera DiviTum®TKa med ett pris som reflekterar det stora värde produkten kan erbjuda, både för betalare och patienter.
Dessutom ger det oss möjlighet att ha direktkontakt med både kunder och betalare vilket kommer att ge oss värdefull återkoppling och underlätta kommersialiseringen av testet.  Utöver det kan vi genom ett eget CLIA-laboratorium hantera ersättningsprocessen på ett effektivt sätt, vilket är en betydande fördel. Vi kommer att arbeta aktivt med betalare för att testet ska inkluderas i kliniska riktlinjer (guidelines).
Inför lansering arbetar vi dessutom att bygga upp vår organisation och våra processer för att kunna börja sälja så snart som möjligt. Vi har etablerat flera viktiga kommersiella funktioner och kommer att utöka med säljare som är specialiserade på onkologidiagnostik. De kommer att utbilda och informera hälso- och sjukvårdspersonal om de stora fördelarna med DiviTum®TKa och på så sätt generera försäljning av produkten.
Biovica har ett antal samarbetsavtal med läkemedelsbolag som använder DiviTum®TKa i utvecklingen av nya läkemedel. Vår ambition är att utveckla dessa samarbeten ytterligare och 510(k)-clearance kommer underlätta att uppnå det målet.
FDA godkännandet är en mycket viktig milstolpe för att göra testet tillgängligt på den amerikanska marknaden. Jag vill rikta ett stort tack till vårt kompetenta team som arbetat hårt med att uppnå denna milstolpe.  
Vi ser mycket fram emot att lansera DiviTum®TKa till nytta för både patienter, vårdgivare och samtidigt skapa värde för aktieägarna!

Anders Rylander, Verkställande direktör