20:05:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Biovica International är ett läkemedelsbolag som inriktar sin forskning mot behandling av solida tumörer. Bolaget utvecklar metoder för mätning utav cellproliferation, där testet tas via blodprov. Proven analyserar risken för utvecklingen av enzymet tymidinkinas (TK), en enzym som har koppling till tumörers tillväxt. Bolaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-06-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-03-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-01 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2022-08-31 Årsstämma 2023
2022-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-01 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-09-01 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2021-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Årsstämma 2022
2021-06-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-03 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-28 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2020-08-27 Årsstämma 2021
2020-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-30 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2019-08-29 Årsstämma 2020
2019-08-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-06-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-02 Extra Bolagsstämma 2020
2019-03-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-12-13 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-31 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2018-08-30 Årsstämma 2019
2018-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-01 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2017-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Årsstämma 2018
2017-06-14 Bokslutskommuniké 2017

Prenumeration

2022-06-13 10:00:00

Biovica meddelar idag att bolagets blodprov DiviTum®TKa lyftes fram i en muntlig presentation av BioItaLEE-studien vid ASCOs årsmöte den 6 juni, 2022. Studieresultaten tyder på att TKa kan förbättra förutsägelsen av behandlingsresultat.

BioItaLEE-studien är en Novartis-sponsrad italiensk multicenterstudie av 287 patienter med hormonreceptorpositiv (HR+), HER2-negativ, avancerad bröstcancer (ABC) behandlad i första linjen (1L) med ribociclib och letrozol.

Studien drar slutsatsen att testning av patientblodprover för både TKa och ctDNA innan behandlingsstart (dag noll, D0) och efter 15 dagars behandling (D15) i den första behandlingscykeln var prognostiskt för progressionsfri överlevnad och förutsägande för behandlingssvar i patientgruppen i studien (BioItaLEE-studien; NCT03439046).

Fynden tyder på att en kombination av den tidiga dynamiska bedömningen av både ctDNA och TKa kan förbättra förutsägelsen av resultat hos patienter som behandlas med ribociclib och letrozol. Patienter med ctDNA+/TKa+ svarar i allmänhet inte på behandlingen. TKa och ctDNA fångar olika egenskaper hos tumörens biologiska aktivitet och kombinationen motiverar ytterligare utvärdering i relation till andra behandlingar, miljöer och sjukdomar.

"CDK4/6-hämmare har bidragit till betydande framsteg vid behandling av spridd bröstcancer, men alla patienter har inte lika stor nytta av behandlingen. Vissa patienter upplever tidig progression, medan andra kommer att svara på behandlingen i många år. Analys av ctDNA och serum-TKa hos patienter ger oberoende svar på prognostisk stratifiering av patienter för behandlingssvar och val av behandling. Vår studie visar att användning av dessa biomarkörer kan erbjuda onkologer värdefull information för att fatta behandlingsbeslut. Ytterligare studier är motiverade”, säger Grazia Arpino, M.D., PhD., docent, University of Neapel Federico II, UNINA, Institutionen för klinisk medicin och kirurgi.

"Det primära syftet med BioItaLEE-studien var att identifiera biomarkörer för att utvärdera respons hos patienter med avancerad bröstcancer som får första linjens behandling med ribociclib och letrozol. Vi är oerhört glada över att se att cirkulerande TKa-nivåer under behandling är starkt korrelerade med patienternas svar på ribociclib med en HR på 0,18 (p-värde <0,0001). TKa-värden under behandling var också starkt prediktiva för bristande respons på ribocilib. Kombinationen av TKa-värden med ctDNA-resultat förbättrade båda markörernas förmåga att ytterligare identifiera patienter som inte svarade på behandlingen. Vi har ytterligare studier planerade för att följa upp dessa imponerande resultat. Vårt mål är att erbjuda DiviTum®TKa som en prisvärd och enkel metod för att monitorera behandlingssvar för att hjälpa onkologer att fatta mer välgrundade behandlingsbeslut till förmån för sina patienter”, säger Amy Williams, Ph.D., Global Head of Clinical Development och Medical Affairs på Biovica.

Om DiviTum®TKa
DiviTum®TKa mäter tymidinkinasaktivitet (TK-aktivitet), som är ett mått på celltillväxthastighet, i serum eller cellkulturer. Tymidinkinas är ett enzym vars aktivitet i normala celler är mycket låg, men i takt med ökad celldelning, så kallad cellproliferation, stiger aktiviteten. DiviTum®TKa är en analys för att mäta cellproliferation, allt som krävs av patienten är ett blodprov.