00:36:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-06-19 Bokslutskommuniké 2025
2025-03-13 Kvartalsrapport 2025-Q3
2024-12-12 Kvartalsrapport 2025-Q2
2024-09-18 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2024-09-17 Årsstämma 2025
2024-09-12 Kvartalsrapport 2025-Q1
2024-07-15 Extra Bolagsstämma 2025
2024-06-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-03-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-09-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-06 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2023-09-05 Årsstämma 2024
2023-06-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-17 Extra Bolagsstämma 2024
2023-03-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-01 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2022-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-31 Årsstämma 2023
2022-06-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-01 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-09-01 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2021-08-31 Årsstämma 2022
2021-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-03 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-28 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2020-08-27 Årsstämma 2021
2020-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-30 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2019-08-29 Årsstämma 2020
2019-08-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-06-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-02 Extra Bolagsstämma 2020
2019-03-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-12-13 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-31 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2018-08-30 Årsstämma 2019
2018-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-01 X-dag ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2017-08-31 Årsstämma 2018
2017-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-14 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Biovica International är ett läkemedelsbolag som inriktar sin forskning mot cancerbehandling. Bolaget utvecklar metoder för mätning utav cellproliferation, där testet tas via blodprov. Proven analyserar risken för utvecklingen av enzymet tymidinkinas, en enzym som har koppling till tumörers tillväxt. Huvudfokus återfinns inom behandling av bröstcancer. Bolaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2024-05-30 08:30:00

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att resultat med DiviTum® TKa från den spanska GEICAM/2014-12 FLIPPER-studien kommer att presenteras på världens största cancerkonferens, det årliga ASCO-mötet den 2 juni 2024 kl. 9.00 – 12.00 CDT. Data stödjer användningen av DiviTum TKa för att förutsäga resultat och progression vid första linjens behandling av patienter med hormonreceptorpositiv (HR+) spridd bröstcancer och ger viktig klinisk information om behandlingsfördelar.

Studien, som är den första placebokontrollerade studien för DiviTum TKa, analyserade nivåer av tymidinkinasaktivitet (TKa) med hjälp av DiviTum TKa hos 189 patienter som antingen behandlades med den endokrina terapin fulvestrant plus CDK4/6-hämmaren palbociclib eller med fulvestrant plus placebo. Efter SWOG-studien är denna studie den näst största med DiviTum TKa med 910 plasmaprover som samlades in vid behandlingsstart och var tredje månad under det första året av behandling. Forskarna i studien drar slutsatsen att:

- Låga värden för DiviTum TKa vid behandlingsstart förutspår bättre progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad.
- Högre TKa vid behandlingsstart och vid 12 veckor upptäcktes hos patienter som försämrades inom 12 månader.
- Vid progression tenderade patienter som behandlades med fulvestrant plus palbociclib att ha högre TKa-nivåer än de som behandlades med fulvestrant plus placebo, vilket återspeglar snabbare växande tumörer.
- Höga TKa-värden vid behandlingsstart förutspådde kortare total överlevnad i gruppen som behandlades med fulvestrant plus palbociclib.

”Resultaten bekräftar DiviTum TKa:s förmåga att monitorera och förutsäga resultat vid första linjens behandling av patienter med HR+ spridd bröstcancer vilket möjliggör mer informerade behandlingsbeslut. Det är mycket tillfredsställande att DiviTum TKa fortsätter att prestera så pålitligt med olika typer av kombinationsbehandlingar med CDK4/6-hämmare vid monitorering av första linjens behandling av spridd bröstcancer till förmån för patienter och för ökad klinisk användning av DiviTum TKa”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

"Som kommersiell partner till Biovica i Spanien och Portugal är jag exalterad över att en spansk onkologigrupp publicerar så starka och lovande resultat med den nya biomarkören DiviTum TKa. Vår onkologienhet är dedikerad till precisionsonkologiska lösningar för att säkerställa bästa möjliga resultat för cancerpatienter. DiviTum TKa visar sin förmåga att förutsäga patientresultat vilket kan leda till tidigare behandlingsförändringar och bättre patienthantering,” säger Bahdja Benkherouf, chef för onkologienheten på Biovicas partner Palex.

Länk till studien:
https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2024.42.16_suppl.1028
Ref. J. Albanell, et al, J Clin Oncol 42, 2024 (suppl 16; abstr 1028)