00:28:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Biovica International är ett läkemedelsbolag som inriktar sin forskning mot behandling av solida tumörer. Bolaget utvecklar metoder för mätning utav cellproliferation, där testet tas via blodprov. Proven analyserar risken för utvecklingen av enzymet tymidinkinas (TK), en enzym som har koppling till tumörers tillväxt. Bolaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-06-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-03-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-01 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-09-01 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2022-08-31 Årsstämma 2023
2022-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-01 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-12 Extra Bolagsstämma 2022
2021-09-01 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2021-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Årsstämma 2022
2021-06-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-03 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-28 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2020-08-27 Årsstämma 2021
2020-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-30 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2019-08-29 Årsstämma 2020
2019-08-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-06-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-02 Extra Bolagsstämma 2020
2019-03-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-12-13 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-31 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2018-08-30 Årsstämma 2019
2018-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-01 Ordinarie utdelning BIOVIC B 0.00 SEK
2017-08-31 Årsstämma 2018
2017-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-14 Bokslutskommuniké 2017
2021-11-19 16:05:00

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att resultaten från tre studier med DiviTum®TKa, inklusive en budgeteffektmodell, kommer att presenteras vid världens största bröstcancerkonferens, San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), i början av december. Studierna omfattar nästa generations CDK-hämmare, samuraciclib från Carrick Therapeutics, biomarkörstudien PROMISE utförd vid Mayo Clinic och DiviTum®TKas budgeteffektmodell. Alla studier fokuserar på DiviTum®TKas roll vid monitorering av behandling av spridd bröstcancer.

Biovica och Carrick Therapeutics har samarbetat för att generera data för TK-aktivitet (TKa) i fas 1/2A-studien av samuraciclib (NCT033638939), en first-in-class, oral, selektiv CDK7-hämmare som nyligen fick snabbspårsbeteckning av det amerikanska läkemedelsverket, FDA. Studien visar det potentiella sambandet mellan TKa-nivåer och behandlingseffekt för denna nästa generations CDK-hämmare.
P1-18-10 A clinical study of samuraciclib (CT7001), a first-in-class, oral, selective inhibitor of CDK7, in patients with advanced triple negative breast cancer (TNBC)

DiviTum®TKa-resultat från den kliniska studien PROMISE (NCT03281902) utförd vid Mayo Clinic visar sambandet mellan TKa och progressionsfri överlevnad. Studieresultaten är en fortsättning på de resultat som presenterades på SABCS 2020. Sedan dess har prover från nästan dubbelt så många patienter testats för TKa. De nya resultaten bekräftar den initiala analysen och tidigare DiviTum®TKa-resultat – dvs användningen av DiviTum®TKa som ett värdefullt verktyg vid utvärdering av behandlingseffekt vid spridd bröstcancer.
P5-13-22 Serum thymidine kinase 1 activity (TKa) levels and progression-free survival (PFS) in patients (pts) with hormone receptor positive (HR+) HER2-negative metastatic breast cancer (MBC) on palbociclib (Pb) and endocrine therapy (ET)

Ytterligare resultat av DiviTum®TKas budgeteffektmodell visar testets potential att avsevärt minska antalet röntgen och datortomografiundersökningar vid monitorering av kvinnor med spridd bröstcancer. Eftersom dessa undersökningar är både dyra och jobbiga för patienterna, förstärker det den potentiella fördelen med DiviTum®TKa för sjukvården och för patienterna. Dessutom kan testet möjliggöra tidig identifiering när en behandling inte är effektiv och därför möjliggöra totala besparingar på tre gånger den extra kostnaden för testet.
P3-03-05 The budget impact of the DiviTum®TKa assay in postmenopausal women with hormone receptor positive metastatic breast cancer

"De data om DiviTum®TKa som presenteras på SABCS stärker den vetenskapliga och ekonomiska grunden för testets roll i vården av bröstcancerpatienter. Vi är mycket nöjda med resultaten”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, pågår 7–10 december 2021.