20:07:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Bonesupport är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. Bolagets bengraftsubstitut är baserade på teknologiplattformen Cerament. I dagsläget genomför bolaget löpande kliniska studier. Bolaget innehar försäljning i Europa och Nordamerika och huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2022-05-18 08:24:00

BONESUPPORT ™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelar idag att bolaget har erhållit marknadsgodkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA), för bolagets antibiotikafrisättande produkt CERAMENT G, för indikationen beninfektion (osteomyelit).

CERAMENT G har erhållit marknadsgodkännande genom en De Novo-ansökan, vilket är ett av de tillgängliga regulatoriska tillvägagångssätten när det inte finns något jämförbart etablerat produktalternativ (“predicate device”). CERAMENT G har erhållit FDAs “Breakthrough device” status, eftersom den tillför ett betydande kliniskt värde jämfört med existerande behandlingsalternativ, genom att möjliggöra naturlig benläkning skyddat av lokalt frisättande antibiotika, i enstegsprocedur. CERAMENT G har bevisats väsentligt förbättra behandlingsresultaten för patienter som lider av beninfektion, med en reducerad risk för reinfektion och amputation.

CERAMENT G är det första och enda antibiotikafrisättande bengraftsubstitutet som har godkänts för den amerikanska marknaden.

"Tillkännagivandet från FDA innebär att BONESUPPORT nått den hittills viktigaste milstolpen i bolagets kommersiella historia. Fördelarna med CERAMENT G för patienter och kliniker har bekräftats i flera mycket starka kliniska studier, och har banat vägen för vår starka försäljning i Europa, där CERAMENT G utgör en tydlig majoritet av vår försäljning", säger Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT.

BONESUPPORT bedömer att antalet patienter som behandlas för beninfektion i USA uppgår till 50 k per år, med en ökningstakt på 5-7 % årligen.

BONESUPPORT bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation 18 maj 2022, kl. 11:00 CEST. BONESUPPORTS vd Emil Billbäck och CFO Håkan Johansson kommer att informera om detaljerna i FDAs godkännande och svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska. 

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

SE: +46 856642651 PIN:27492126#
UK: +44 3333000804 PIN:27492126#
US: +1 6319131422 PIN:27492126#

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/bonesupport-press-conference