23:23:13 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-11 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Bonesupport är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. Bolagets bengraftsubstitut är baserade på teknologiplattformen Cerament. I dagsläget genomför bolaget löpande kliniska studier. Bolaget innehar försäljning i Europa och Nordamerika och huvudkontoret ligger i Lund.
2022-10-27 08:00:00

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det tredje kvartalet 2022.

ACCELERERAD FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

JULI - SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 84,6 MSEK (54,9), en ökning med 54 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (39 procent räknat i konstant valuta, CER).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en omsättningsökning med 72 procent (49 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en omsättningsökning med 28 procent (23 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 90,8 procent (89,0).
 • Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till –4,4 MSEK (-15,7). Rapporterat rörelseresultat uppgick till -13,9 MSEK (-13,3).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,23 SEK (-0,22).

JANUARI - SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 49 procent (34 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 225,6 MSEK (151,5).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en omsättningsökning med 65 procent (42 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en omsättningsökning med 27 procent (23 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 90,1 procent (89,0).
 • Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till –26,1 MSEK (-58,1). Rapporterat rörelseresultat uppgick till -45,3 MSEK (-58,9).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,74 SEK (-0,96).

”Stark försäljningsframgång i USA samt ny unik långtidsdata.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • I enlighet med beslut från bolagsstämman i maj avslutades under perioden den aktieswap som tecknades föregående år, innebärande ett likviditetstillskott om 50,7 MSEK.
 • I samband med en kapitalmarknadsdag i september kommunicerade bolaget uppdaterat finansiellt mål om 40 procent årlig försäljningstillväxt de kommande tre åren (2023–2025).
 • I september tillkännagavs publicering av långtidsdata som validerar de kliniska fördelarna av CERAMENT G i enstegsprocedur för att behandla beninfektion (osteomyelit).

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Bolagets antibiotikafrisättande bengraftsubstitut CERAMENT G har använts kirurgiskt för första gången på patienter i USA.