02:13:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-11 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Bonesupport är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. Bolagets bengraftsubstitut är baserade på teknologiplattformen Cerament. I dagsläget genomför bolaget löpande kliniska studier. Bolaget innehar försäljning i Europa och Nordamerika och huvudkontoret ligger i Lund.
2022-12-09 14:15:00

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022 har styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB (”BONESUPPORT”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 639 572 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i syfte att säkerställa leverans av prestationsaktier i aktiesparprogrammet LTI 2021 som antogs av årsstämman 2021 och ersätter därmed den aktieswap som beslutades om vid samma årsstämma.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022 har styrelsen i BONESUPPORT beslutat om riktad nyemission av 639 572 C-aktier till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Teckningskursen uppgår till 0,625 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 639 572 C-aktier från Skandinaviska Enskilda Banken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av prestationsaktier till anställda inom BONESUPPORT-koncernen som deltar i aktiesparprogrammet LTI 2021 som antogs på årsstämman 2021, vilket innebär att emissionen av C-aktier ersätter den aktieswap som beslutades om vid samma årsstämma. Tilldelning av prestationsaktier i LTI 2021 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2023.

BONESUPPORT innehar sedan tidigare 1 002 866 egna C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 december 2022 kl. 14:15