04:30:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Bonesupport är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. Bolagets bengraftsubstitut är baserade på teknologiplattformen Cerament. I dagsläget genomför bolaget löpande kliniska studier. Bolaget innehar försäljning i Europa och Nordamerika och huvudkontoret ligger i Lund.
2023-05-25 09:50:00

BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, meddelar idag att den senaste publiceringen av långtidsdata visar fortsatt låg amputationsfrekvens och få djupa infektioner med företagets antibiotikafrisättande bengraftsubstitut CERAMENT G.

Studien genomfördes på 81 patienter som genomgick en enstegsprocedur med CERAMENT G. Patienterna inkom till sjukhuset med betydande vävnadsförlust och blottlagd benvävnad. Efter en uppföljningstid på i genomsnitt 55,8 månader, efter operation, konstaterades att 96,3% av patienterna undvikit en amputation, 96% uppnått benläkning inom 12 månader och 96,3% undvikit djup infektion.

"För att uppnå förbättrade funktionella resultat för patienten, tyder vår kliniska erfarenhet på att CERAMENT G är ett viktigt tillägg att överväga vid komplex benrekonstruktion", säger dr. Anand Pillai, kirurg inom ortopedi och trauma.

Patienterna i studien klassificerades med en av de allvarligaste kategorierna av öppna frakturer (Gustilo-Anderson klass IIIB), vanligen orsakad av trafikolyckor. Tidigare publikationer avseende den här patientkategorin har visat en amputationsfrekvens på upp till 16%, utebliven benläkning upp till 29% och en förekomst av djupa infektioner så hög som 52%.