09:34:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-03 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-01 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-26 Årsstämma 2024
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2024-04-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-04-08 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-25 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2018-04-18 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-29 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-24 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-12 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-03-27 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-27 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2015-03-26 Årsstämma 2015
2015-01-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-26 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2014-06-25 Årsstämma 2014
2014-04-14 Extra Bolagsstämma 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
BrainCool är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter som används inom medicinsk kylning av hjärnan. Teknologin är utvecklad som kylkuddar som appliceras på olika delar av patientens kropp, där systemet kontrollerar kroppstemperaturen. Produkterna används vid behandling av olika allvarliga tillstånd innefattande stroke, hjärtstopp, samt hjärnskakning och migrän. BrainCool grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-09 13:30:00

BrainCool AB (publ) informerar om att Europeiska Investeringsbanken (EIB) har publicerat information på sin hemsida (project to be financed, se länk nedan) om BrainCool. Informationen avser ett projekt med en total finansiering om 13 miljoner euro som BrainCool ansökt om för att accelerera verksamheten. Något slutgiltigt låne- och finansieringsavtal inte slutits mellan EIB och BrainCool.

BrainCool har under det senaste halvåret genomgått en omfattande ”due diligence”. Det har utmynnat i att BrainCool och EIB har kommit överens om ramarna i ett ”term sheet” avseende en total möjlig finansiering om 13 miljoner euro. Utbetalning av mjuka lån kan komma att ske i två delomgångar i så kallade trancher om vardera cirka 5-6 och 7-8 miljoner euro kopplade till olika milstolpar. En första tranche kan betalas i den händelsen av att ett slutligt finansieringsavtal tecknas. Det ska betonas att något slutgiltigt låne- och finansieringsavtal inte har slutits mellan EIB och BrainCool.

Ansökan om lånefinansiering avser en rad olika aktiviteter som BrainCool genomför eller planerar att genomföra. Med ytterligare finansiering kan BrainCool öka tempot.

En del är BrainCools kliniska studier inom ultratidig kylning med RhinoChill® teknologin dels i kombination med trombektomi vid behandling av patienter som drabbats av stroke, dels för hjärtstopp. Ytterligare resurser kan korta ned ”time to market”. Strokestudien, kallad Cottis 2 har nyligen fått etikgodkännande. Studien, som redan är finansierad av EU-stöd, omfattar 400 patienter. Den sker i samarbete med universitetssjukhuset i Freiburg och ska enligt nuvarande plan vara slutförd första kvartalet 2025. Ett positivt utfall av Cottis 2 är en tydlig milstolpe (infliction point) som innebär att tranche 2 kan lösas ut och därmed kunna finansiera en lansering och uppskalning av bolagets projekt NeuroChill, dvs kombinerad temperaturreglering (TTM) med trombektomi vid behandling av strokepatienter.

VD Martin Waleij kommenterar:
 
- “Vi har inte tecknat något slutligt finansieringsavtal med EIB utan kommunicerar status av låneansökan med anledning av publiceringen på deras hemsida. Om ett slutligt finansieringsavtal ingås kommer detta kommuniceras genom ett separat pressmeddelande.
- Vårt syfte med ansökan till EIB är att det kan vara ett alternativ för att accelerera verksamheten och med ”mjuka” lån säkerställa en del av finansieringen av våra olika mycket lovande projekt. EIB är en bank, men även en tydlig del av EU´s innovationssystem som syftar att stödja medlemsländernas företag. BrainCool utvärderar även löpande ytterligare grant finansiering (renodlat icke utspädande finansiering) med fokus på våra ”tidiga kylningsstudier” inom stroke och hjärtstopp dels för att korta tiden till marknaden, dels för att erhålla resurser till vidareutveckling och uppskalning.
-BrainCools verksamhet utvecklas enligt plan och EIB kan vara ett alternativ för vidareutveckling av verksamheten genom en lånestruktur”. 
 
Länk:
Projects to be financed (eib.org)