13:49:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-03 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-01 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-26 Årsstämma 2024
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2024-04-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-04-08 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-25 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2018-04-18 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-29 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-24 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-12 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-03-27 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-27 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2015-03-26 Årsstämma 2015
2015-01-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-26 X-dag ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2014-06-25 Årsstämma 2014
2014-04-14 Extra Bolagsstämma 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
BrainCool är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter som används inom medicinsk kylning av hjärnan. Teknologin är utvecklad som kylkuddar som appliceras på olika delar av patientens kropp, där systemet kontrollerar kroppstemperaturen. Produkterna används vid behandling av olika allvarliga tillstånd innefattande stroke, hjärtstopp, samt hjärnskakning och migrän. BrainCool grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-09 08:20:00

BrainCool bedriver utveckling och kliniska studier som avser kylbehandling kombinerad med trombektomi i samarbete med Universitetssjukhuset i Freiburg finansierat med ett grant om ca 3 miljoner Euro. Två kliniska studier (Cottis 1 och 2) är planerade inom EU-programmet.

·         Cottis-1 studien (1) har blivit accepterad för publicering i den ansedda vetenskapliga tidskriften ’Stroke & Vascular Neurology’ (med en impaktfaktor på 10, 2023). Tidskriften har meddelat att man kommer att publicera artikeln i September-utgåvan eller presentera den online inom
ett par veckor. 
·         Vidare har Cottis-2 studien (2), en randomiserad studie om 400 patienter, nyligen erhållit etikgodkännande med planerad start efter sommaren. Dessutom har Universitetssjukhuset i Freiburg färdigställt en ny vetenskaplig artikel baserad på de underlag som tagits fram genom diskussioner med BrainCool och FDA.
 
Ny klinisk data med signifikanta resultat
 
Denna kommande vetenskapliga publikation grundas på en s.k ”matched-pair-analysis” utförd på 650 patienter (3), som under perioden 2016-2021 behandlats med trombektomi vid Universitetssjukhuset i Freiburg.
 
Vid ett styrgruppsmöte för Cottis-2 studien har resultaten delgetts en större krets, varför BrainCool nu beslutar att delge marknaden resultaten.
 
Resultaten från feasibility-studien med 22 kylbehandlade patienter har jämförts med 44 patienter med samma ålder, kön respektive samma sorts hjärnskador (1).
 
En shift-analys visar på statistiskt signifikanta resultat (p < 0.05) för att strokeöverlevnaden med god neurologisk funktion (mRS 0-2) har ökat efter tre månaders uppföljning, från 34,2 % till 68,2 %.

VD Martin Waleij kommenterar:
 
Shift-analysen ersätter förstås inte den randomiserade studien. Emellertid kan vi konstatera att ytterligare vetenskapliga publikationer stärker vår hypotes. Faktum är att vi nu kan visa att Neurochill ger önskad effekt, slumpen är “eliminerad”. Om ovan resultat generaliseras till en randomiserad studie, skulle signifikans redan erhållas efter 52 – 56 patienter.

Referenser
1.       MFN.se > BrainCool > Publikationen av BrainCools trombektomistudie accepterad i Stroke & Vascular Neurology
2.       MFN.se > BrainCool > BrainCool AB (publ): Ethical approval for the clinical study for stroke patients
3.       Matching was performed for patients previously treated in Freiburg (2016-2021) based on their age, NIHSS on admission, ASPECTS score on admission, and location of large vessel occlusion