10:45:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-03 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-01 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-04-08 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-25 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2018-04-18 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-29 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-24 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-12 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-03-27 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-27 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2015-03-26 Årsstämma 2015
2015-01-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-26 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2014-06-25 Årsstämma 2014
2014-04-14 Extra Bolagsstämma 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
BrainCool är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter som används inom medicinsk kylning av hjärnan. Teknologin är utvecklad som kylkuddar som appliceras på olika delar av patientens kropp, där systemet kontrollerar kroppstemperaturen. Produkterna används vid behandling av olika allvarliga tillstånd innefattande stroke, hjärtstopp, samt hjärnskakning och migrän. BrainCool grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-28 17:25:00

Trombektomi är en av de mest effektiva behandlingarna inom medicin: antalet som behövs för att behandla för att förhindra funktionsnedsättning hos en patient med stroke är bara 2,3. Inom strokebehandling är "time is brain", men trombektomi har visat sig vara fördelaktigt upp till 24 timmar och har implementerats i strokebehandling för lindriga och måttliga fall av stroke i stor skala sedan 2016, och nu motsvarande en växande marknad om över 7 miljarder SEK per år, med de största marknaderna USA och Tyskland, medan Kina (5:e största marknaden) är den marknad som har den absolut högsta tillväxten.

De flesta kliniska forskningsstudier som har etablerat neurotrombektomi marknaden har specifikt uteslutit individer med större infarkter (svår stroke). Istället har fokus i första hand legat på patienter med mild till måttlig stroke. Det vill säga med ett Alberta Stroke Program Early Computed Tomographic Score (ASPECTS) 6 – 10. ASPECTS är en skala som sträcker sig från 0 till 10, med lägre poäng som indikerar en större infarkt.

Under de senaste nio månaderna har tre viktiga kliniska studier (RESCUE-Japan LIMIT [1], ANGEL-ASPECT [2], SELECT2 [3]) utförts på patienter med akut ischemisk stroke orsakad av en stor kärlblockering. Dessa studier fokuserade specifikt på patienter med större infarkter (svår stroke), vilket indikeras av lägre ASPECTS-poäng från 3 till 5. De tre studierna visade starka signifikanta data som visar att endovaskulär trombektomi också bör erbjudas patienter med stora stroke.

De robusta och övertygande data från dessa studier tyder nu på att endovaskulär trombektomi också bör övervägas för patienter med betydande stroke (ASPECTS-poäng 3 - 5), en undergrupp som står för cirka 20 % av alla ischemiska strokefall.

De tre kliniska prövningarna representerar en mångfald av globala patienter och kommer att bidra till en ännu högre tillväxt av implementering av trombektomi vid stroke. En studie involverade japanska patienter (RESCUE-Japan LIMIT), en annan inkluderade kinesiska patienter (ANGEL-ASPECT), och den senaste studien, SELECT2, inkluderade patienter från USA, EU, Australien, Kanada och Nya Zeeland. SELECT2, i synnerhet, stoppades tidigt eftersom det visade en anmärkningsvärd effektivitet.

Alla tre försöken, trots skillnader i design, patientselektering och geografisk plats, visade anmärkningsvärt likartade resultat, som tydligt har bekräftat fördelarna med trombektomi vid svår stroke, var konsekventa över ålder, grad av neurologiskt bortfall, ”imaging” karakteristiska, behandlingstid och geografisk plats.

VD Martin Waleij kommenterar;

"Implementering av trombektomi vid svår stroke kommer att bidra ytterligare till den höga tillväxten av marknaden för neurlogisktromektomi, där medicintekniska marknader som använder trombektomi inom neurologi redan tidigare uppskattades till över 7 miljarder kronor 2022.

Med tanke på resultatet av Cottis 1-studien [4] och målet med Cottis 2-studien [5], att visa en lika stor förbättring av förbättrad överlevnad med bra neurologiskt utfall, som trombektomi tidigare visat, är det rimligt att förvänta sig en liknande marknadspotential och storlek för Neuro Chill® vid stroke och att marknadspotentialen kommer att växa med den växande marknaden för trombektomi.”

Referenser;
[1] https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03702413
[2] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2213379
[3] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2214403
[4] MFN.se > BrainCool > BrainCool AB (publ): Utilization of BrainCell in Thrombectomy following Acute Ischemic Stroke: A Scientific Clinical Study" has now been released in the Journal of Stroke & Vascular Neurology
[5] MFN.se > BrainCool > BrainCool AB (publ): Ethical approval for the clinical study for stroke patients