01:33:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Bure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra större rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, vård och omsorg samt IT-sektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-04 Ordinarie utdelning BURE 2.25 SEK
2022-05-03 Årsstämma 2022
2022-04-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning BURE 2.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning BURE 1.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-08 Ordinarie utdelning BURE 2.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Ordinarie utdelning BURE 1.50 SEK
2018-05-04 Bonusutdelning BURE 0.5
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Ordinarie utdelning BURE 1.50 SEK
2017-05-04 Bonusutdelning BURE 0.5
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Ordinarie utdelning BURE 1.00 SEK
2016-05-10 Bonusutdelning BURE 1
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-11 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-05 Ordinarie utdelning BURE 1.00 SEK
2015-05-04 Årsstämma 2015
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Ordinarie utdelning BURE 0.50 SEK
2014-04-25 Bonusutdelning BURE 0.5
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-12 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-13 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-23 Ordinarie utdelning BURE 0.50 SEK
2013-04-22 Årsstämma 2013
2013-04-22 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-14 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-15 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Ordinarie utdelning BURE 0.30 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-15 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning BURE 0.00 SEK
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-24 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Ordinarie utdelning BURE 0.30 SEK
2010-04-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-24 Bokslutskommuniké 2009
2010-01-21 Bonusutdelning BURE 9.5
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-25 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-29 Årsstämma 1
2009-04-29 Ordinarie utdelning BURE 0.00 SEK
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2007-07-04 Split BURE 10:1
2020-04-09 08:45:00

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 1 196 059 aktier i Mentice AB och innehar därefter 15,1 procent av kapitalet och rösterna.


Bure har förvärvat 1 196 059 aktier i Mentice i enlighet med det avtal om förköpsrätt som tecknades mellan Bure, Priveq Investment Fund III KB och Priveq Investment Fund III AB i samband med bolagets börsnotering. Bures totala innehav uppgår efter transaktionen till 3 644 059 aktier vilket motsvarar 15,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Mentice är noterat på Nasdaq First North.