17:51:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-07 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-18 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-01-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-02 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-15 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-02-08 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-17 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2015-04-16 Årsstämma 2015
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-17 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2014-04-16 Årsstämma 2014
2014-02-17 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-01 Analytiker möte 2013
2013-10-30 Extra Bolagsstämma 2013
2013-09-02 15-7 2013
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-03 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2013-05-31 Årsstämma 2013
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-04 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-04 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2012-06-01 Årsstämma 2012
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-26 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-05-24 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-11 Bokslutskommuniké 2010
2010-06-02 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2010-06-01 Årsstämma 2010
2010-05-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-27 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
C-Rad är verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av produkter och lösningar inom avancerad strålterapi. Verksamheten riktar sig huvudsakligen mot kliniker som erbjuder strålbehandling, där bolaget utöver kärnverksamheten erbjuder tillhörande installationstjänster och support. Kunderna återfinns på global nivå och huvudkontoret ligger i Uppsala.
2023-07-20 08:30:00

Andra kvartalet april – juni 2023
·  Orderingången ökade med 12 procent till 117,8 (105,6) MSEK (2 procent i konstanta valutor).
·  Orderstocken uppgick till 679,1 (498,6) MSEK.
·  Intäkterna ökade med 44 procent till 90,6 (62,7) MSEK (29 procent i konstanta valutor).
·  EBIT uppgick till 7,4 (0,8) MSEK, motsvarande en marginal på 8,2 (1,2) procent.
·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,0 (-6,4) MSEK.
·  Nettoresultatet uppgick till 5,4 (-2,9) MSEK.
·  Resultatet per aktie uppgick till 0,16 (-0,09) SEK.
 
Perioden januari – juni 2023
·  Orderingången ökade med 12 procent till 209,2 (187,1) MSEK (4 procent i konstanta valutor).
·  Intäkterna ökade med 47 procent till 175,0 (119,0) MSEK (33 procent i konstanta valutor).
·  EBIT uppgick till 13,8 (0,9) MSEK, motsvarande en marginal på 7,9 (0,8) procent.
·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33,9 (-11,3) MSEK för helåret.
·  Nettoresultatet uppgick till 8,7 (-4,1) MSEK.
·  Resultatet per aktie uppgick till 0,26 (-0,12) SEK.
 
Väsentliga händelser under andra kvartalet
·  I april vann C-RAD en order från Cancer Care Associates, med ett ordervärde på 23 MSEK.
·  Mot slutet av kvartalet valde den tyska kunden MVZ Prof Dr Uhlenbrock und Partner att ytterligare utöka sitt partnerskap med C-RAD när de lade en order på 8,9 MSEK.
·  Den 30 juni ändrade Patent- och marknadsöverdomstolen delvis underinstansens dom i en tvist mellan C-RAD och en tidigare anställd.
·  Den 5 maj höll C-RAD sin bolagsstämma, där tre nya styrelseledamöter valdes.
 
Väsentliga händelser efter kvartalet
·  C-RAD:s styrelse beslutade att överklaga till Högsta domstolen i samband med tvisten mellan C-RAD och en tidigare anställd.
·  C-RAD:s styrelse har beslutat om återköp av egna aktier i samband med C-RAD:s långsiktiga prestationsaktieprogram. Beslutet avser maximalt 88 500 B-aktier.
 
VD Cecilia de Leeuw kommenterar delårsrapporten:
 
Vi ser en imponerande omsättningstillväxt på 44 procent till 91 (63) MSEK jämfört med samma kvartal förra året. En förbättrad EBIT på 7,4 (0,8) MSEK är resultatet av aktivt arbete för lönsam tillväxt. Det gläder mig att se att vi har en global motståndskraft, trots ett utmanande kvartal i Nord- och Sydamerika. Orderingången fortsätter att visa en god tillväxt på 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vår orderstock är nu uppe i rekordhöga 679 (499) MSEK. Services i relation till intäkter har ökat till 20 (18) procent under kvartalet. Kassaflödet var svagt, och påverkades framförallt av en ökning i kundfordringar, som delvis är en följd av vår starka omsättningstillväxt.

APAC hade ett exceptionellt starkt kvartal, där höjdpunkterna var den stora ordern till australiensiska Cancer Care Associates (CCA) samt att Kina nästan var tillbaka på nivåerna före covid. I Australien, där vi är marknadsledare, har den första anläggningen med CCA tagits i drift. Den kinesiska regeringen har tillkännagivit en ny femårig investeringsplan för medicintekniska produkter, inklusive konventionella acceleratorer samt protonutrustning. Vi förväntar oss att detta kommer att ha en positiv inverkan på efterfrågan på ytskanning i Kina, en annan region där vi är marknadsledande.
Aktivitetsnivån i EMEA är hög. Vår satsning i Storbritannien förra året börjar ge resultat. Efter omfattande utvärderingar valde ett brittiskt universitetssjukhus C-RAD som leverantör av SGRT. Vi fortsätter att vinna förtroende och penetration på marknaden.

Den långsammare beslutsprocessen hos våra kunder i USA blev tydlig under kvartalet. Allmän osäkerhet och stigande kostnader på grund av inflation påverkar indirekt byggandet av nya behandlingsanläggningar. Ett sätt att motverka denna nedgång är att fokusera på retrofit av SGRT på befintliga acceleratorer och därigenom hjälpa kliniken att öka värdet på sin investering. Vår ökade marknadsföring har genererat ökad efterfrågan. Ur ett bredare regionalt perspektiv är de ökade aktivitetsnivåerna i Latinamerika lovande för framtiden.

Mina första sex månader som VD har varit både intensiva och givande. Det är mycket viktigt för mig att tillbringa tid med våra kunder och lära mig hur de använder våra produkter på sina kliniker. Det ger inte bara en unik inblick i det dagliga livet och behoven hos klinikens personal, utan bidrar också till att utveckla vår produktplan och våra prioriteringar. Vi på C-RAD har en viktig roll för att bidra till att SGRT blir vårdstandard. Jag ser fram emot vårt gemensamma arbete att ta SGRT till fler patienter runt om i världen.

Presentation av delårsrapporten

VD Cecilia de Leeuw och CFO Christoffer Herou presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet via webcast torsdagen den 20 juli kl 11.00. Efter presentationen kommer det att finnas utrymme för frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att delta vid presentationen, vänligen registrera dig via länken nedan:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WTN26lkNSuuYDEgXSBuiAQ