01:36:37 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
C-Rad är verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av produkter och lösningar inom avancerad strålterapi. Verksamheten riktar sig huvudsakligen mot kliniker som erbjuder strålbehandling, där bolaget utöver kärnverksamheten erbjuder tillhörande installationstjänster och support. Kunderna återfinns på global nivå och huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-18 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-01-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-02 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-15 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-02-08 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-17 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2015-04-16 Årsstämma 2015
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-17 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2014-04-16 Årsstämma 2014
2014-02-17 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-01 Analytiker möte 2013
2013-10-30 Extra Bolagsstämma 2013
2013-09-02 15-7 2013
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-03 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2013-05-31 Årsstämma 2013
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-04 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-04 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2012-06-01 Årsstämma 2012
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-26 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-05-24 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-11 Bokslutskommuniké 2010
2010-06-02 Ordinarie utdelning CRAD B 0.00 SEK
2010-06-01 Årsstämma 2010
2010-05-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-27 Kvartalsrapport 2009-Q3
2021-10-28 08:30:00

TREDJE KVARTALET 2021
• Orderingången ökade med 2% till 82,1 (80,5) MSEK (8% i konstanta valutor).

• Orderstocken uppgick till 372,2 (305,8) MSEK.

• Intäkterna ökade med 20% till 63,2 (52,6) MSEK (25% i konstanta valutor).

• Rörelseresultatet uppgick till 8,8 (5,4) MSEK, motsvarande en marginal på 13,9 (10,3) %.

• Nettoresultat efter skatt uppgick till 4,9 (3,8) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,11) SEK.

JANUARI – SEPTEMBER 2021
• Orderingången ökade med 16% till 221,2 (190,5) MSEK (19% i konstanta valutor).

• Intäkterna ökade med 25% till 183,7 (147,3) MSEK (31% i konstanta valutor).

• Rörelseresultatet uppgick till 21,1 (7,3) MSEK, motsvarande en marginal på 11,5 (4,9) %.

• Nettoresultat efter skatt uppgick till 13,7 (1,8) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till 0,41 (0,06) SEK.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

Vi rapporterar ännu ett framgångsrikt kvartal, med en solid omsättningstillväxt på 25 procent och en rörelsemarginal om 14 procent. Som tillkännagavs separat beslutade en ytterligare en linac-tillverkare, Accuray, att utveckla ett gränssnitt till vår ytskanningslösning Catalyst+. Vi ser detta som ännu en bekräftelse på resan mot målet att göra ytskanning till vårdstandard inom avancerad strålterapi.

Bortsett från våra kunder i APAC-regionen är pandemins bördor mindre än behovet av att få C-RAD: s teknik implementerad i de kliniska arbetsflödena. Orderingången för kvartalet ökade med 8 procent jämfört med föregående år, med variation mellan regionerna. Vi såg en betydande tillväxt på Americas-marknaden om 84 procent, drivet av en fortsatt positiv utveckling av samarbetet med Elekta i Nordamerika, samt en marknad med behov av sofistikerade patientpositioneringssystem för att anamma strålbehandling med hög precision. De totala intäkterna i Amerika växte 168 procent under kvartalet. Emedan APAC levererar en stabil intäkt, minskade orderingången jämfört med ett mycket starkt tredje kvartal 2020 samt med marknadsförhållanden som fortfarande påverkas av pandemin. Trots ett proaktivt tillvägagångssätt för att säkra leveranskedjan påverkades C-RAD till del av försenade komponenter under kvartalet, vilket resulterade i leveransbegränsningar främst för HIT-produkterna som påverkade APAC-regionen negativt. Europa visade en fortsatt tillväxt både vad gäller orderingång och intäkter jämfört med samma period förra året.

Våra positioneringsprodukter visar kontinuerlig betydande tillväxt - vilket understryker den ökande efterfrågan på vår teknik och kundernas vilja att få sina lösningar kompletterade av C-RAD. Intäkterna i vår serviceverksamhet ökade med 49 procent under tredje kvartalet förra året och utgör 14 procent av de totala intäkterna mot 11 procent föregående år - en mycket uppmuntrande utveckling.
Även om fysiska marknadsaktiviteter som utställningar och kundmöten har återupptagits i stora delar av världen är det uppenbart att interaktionen mellan leverantör och kund har förändrats och genomförs huvudsakligen i digital form. Eftersom det krävs färre resor kunde vi minska dessa kostnader under pandemin och nu fortsatt vara på en betydligt lägre nivå än innan pandemin. Vi kan genomföra produktpresentationer från vår studio på kontoret, kunder kan interagera med olika C-RAD-experter under försäljningsprocessen genom webbmöten och tjänster utförs alltmer via fjärrservicesystem. Digitala interaktioner är på god väg att bli det nya normala, vilket förbättrar vår globala räckvidd samt kostnadseffektivitet.

Som ett resultat av vårt aktiva arbete med leverantörer och en gynnsam sammansättning av både produktmix och säljkanal avslutar vi kvartalet med nära 64 procent bruttomarginal. Ökande intäkter, en förbättrad bruttomarginal i kombination med välkontrollerade kostnader gjorde att C-RAD kunde leverera ett rörelseresultat på 8,8 MSEK. Ser vi till niomånadersperioden 2021 lyckades vi öka intäkterna med 31 procent och genererade ett rörelseresultat på 21 MSEK, motsvarande en marginal på 12 procent.

Jag är stolt över vad vi - C-RAD-teamet - tillsammans med partners och kunder har uppnått hittills 2021. Medan vi fortfarande arbetar i en pressad miljö, där externa faktorer kan ha en kortsiktig inverkan, är jag säker på C -RADs framtida potential. Vi motiveras av kundernas intresse för att samarbeta med C-RAD och ser fram emot ett fjärde kvartal med hög aktivitetsnivå.

Tim Thurn, VD