00:23:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.
2024-05-23 23:01:00

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) offentliggjorde idag nya kliniska data som indikerar att nadunolimab också kan motverka det allvarliga problemet med cellgiftinducerad neuropati, utöver de lovande antitumöreffekter som tidigare rapporterats. De nya resultaten bygger på 73 patienter med bukspottkörtelcancer som behandlats med nadunolimab och cellgifter. Resultaten visar en statistisk signifikant korrelation mellan dosen nadunolimab och incidensen av neuropati, liksom en låg nivå av grad 3 neuropati, vilket tillsammans stödjer att nadunolimab har en skyddande effekt. Den positiva effekten stärks ytterligare av prekliniska in vivo studier kring cellgiftsinducerad neuropati. De nya resultaten kommer presenteras på ASCO Annual Meeting 31 maj-4 juni, 2024.

“De nya resultaten visar på potentialen hos nadunolimab som en cancerterapi med både antitumöreffekter och färre biverkningar i form av neuropati, när det kombineras med cellgifter. De här resultaten kan dessutom ha relevans vid andra neuroinflammatoriska tillstånd,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Neuropati är ett allvarligt medicinskt tillstånd och en biverkan av flera grupper cellgifter. De huvudsakliga symptomen är svaghet, smärta och domningar i händer och fötter. Neuropati leder ofta till att pågående behandling avbryts i patienter trots effektiv antitumöraktivitet. Mekanismen bakom cellgiftsinducerad neuropati hänger ihop med skadade nervceller och neuroinflammation, där signalering via IL-1 har indikerats som en viktig komponent. Eftersom nadunolimab blockerar IL-1-aktivitet genom bindning till IL1RAP, har nadunolimab potential att motverka neuropati vid behandling med cellgifter såsom paclitaxel.

I CANFOUR-studien behandlades 73 patienter med bukspottkörtelcancer med nadunolimab och gemcitabin/nab-paclitaxel i första linjen. Medianöverlevnaden på 13,2 månader och iPFS på 7,2 månader är, baserat på historiska kontrolldata, längre än vad som förväntas med enbart cellgifter (1). Incidensen av neuropati var märkbart lägre än vad som förväntades med enbart cellgifter. Endast en grad 3 neuropati dokumenterades och ett statistiskt signifikant (p=0,042) samband mellan dosnivå och någon grad av neuropati observerades. Vid 1 mg/kg nadunolimab, hade 60% av patienterna någon grad av neuropati med 112 dagars mediantid till start. Vid 2,5 mg/kg eller högre hade enbart 36% någon grad av neuropati och mediantiden till neuropatipåslag uppnåddes aldrig under studien.

Studier i musmodeller visar att en surrogatantikropp av nadunolimab förebyggde flera aspekter av cellgiftsinducerad neuropati, såsom känslighet för mekaniskt tryck, temperatur och minskad greppstyrka. Kombinationsstudierna genomfördes med antingen paclitaxel eller vinkristin.

De prekliniska resultaten genererades i samarbete med Hana Starobova och kollegor vid University of Queensland, Australien. Resultaten kommer presenteras av Prof. Eric van Cutsem, UZ Leuven Gashuisberg, Belgien vid ASCO Annual Meeting 31 maj – 4 juni, 2024 i Chicago. Posterns sammanfattning har nu publicerats på konferensens websida (https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/234309). Postern presenteras lördag den 1 juni och kommer publiceras på Cantargias websida www.cantargia.com.

Referens
1) OS 8,5 mån, PFS 5,3 mån, (Von Hoff et al, N Engl J Med 2013); OS 9,2 mån, PFS 5,6 mån, (Wainberg et al, Lancet 2023)