09:22:13 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.
2023-04-19 15:00:00

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) presenterade idag prekliniska data för dess huvudprojekt nadunolimab (CAN04) i två olika modeller av metastaserande cancer. En surrogatantikropp för nadunolimab minskade metastasbördan och motverkade tumörstimulerande processer i den metastatiska mikromiljön. Data presenterades i en poster på konferensen AACR Annual Meeting 2023 (AACR 2023) i Orlando.

“Pågående kliniska studier för nadunolimab har visat lovande effektsignaler. Eftersom spridning av metastaser är en väldigt allvarlig utveckling vid cancersjukdom, är dessa nya data synnerligen intressanta och ökar vår förståelse kring nadunolimabs verkningsmekanism,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Nadunolimab är en IL1RAP-bindande antikropp med en dubbel verkningsmekanism; den stimulerar avdödning av tumörceller via så kallad antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) och blockerar tumörstimulerande signaler via molekylerna IL-1alfa och IL-1beta. Prekliniska data som presenterats på AACR 2023 stödjer betydelsen av dessa funktioner och visar att en surrogatantikropp för nadunolimab tydligt minskar antalet lungmetastaser i två olika in vivo-baserade tumörmodeller.

Den metastatiska mikromiljön består av olika tumörstimulerande immunceller med förmåga att främja etablering och tillväxt av tumörer. Detaljerade analyser av den metastatiska lungvävnaden visade stora ansamlingar av immunceller med höga nivåer av IL1RAP, målproteinet för nadunolimab, jämfört med frisk vävnad. Surrogatantikroppen för nadunolimab kunde även påverka mikromiljön i lungorna genom att ändra nivåerna av en rad olika markörer vilka potentiellt kan styra ansamling och funktion av tumörstimulerande immunceller. Dessa effekter på den metastatiska mikromiljön ger en viktig inblick i nadunolimabs anti-metastaserande egenskaper.

Dessa prekliniska data presenteras i detalj i en poster på AACR 2023 enligt informationen nedan och finns nu även tillgängliga på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer). Abstractet för denna presentation redovisades tidigare och finns tillgängligt här.

Publicerat abstractnummer: 6429
Abstracttitel: A surrogate to the anti-IL1RAP antibody nadunolimab induces tumor microenvironment changes to the metastatic lung and reduces metastatic lesions in mouse models of metastatic cancer
Sessionskategori: Immunology
Sessionstitel: Immunotherapy Strategies and Mechanisms
Datum och tid för sessionen: Onsdag 19 april 2023, 9:00 - 12:30 ET
Presentatör: Dr. Elin Jaensson Gyllenbäck

Nadunolimab är för närvarande under klinisk utvärdering i bukspottkörtelcancer, icke-småcellig lungcancer och trippelnegativ bröstcancer i kombination med cellgifter. Positiva interimsdata från kombinationen med cellgifter indikerar starkare effekter jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. En klinisk fas II/III-studie för nadunolimab i kombination med cellgifter i bukspottkörtelcancer är under förberedelse.