16:55:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.
2023-10-16 00:05:00

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att kliniska data från fas Ib-studien TRIFOUR, som utvärderar den IL1RAP-bindande antikroppen nadunolimab (CAN04) i trippelnegativ bröstcancer (TNBC), kommer presenteras som en poster på ESMO-konferensen i Madrid. Ett abstract har nu publicerats som visar att kombinationsbehandlingen tolereras väl, med en preliminär responsfrekvens på 50% i 12 patienter utvärderbara för effekt. Ytterligare samt mer mogna data från en senare avläsning i 15 patienter kommer presenteras 21 oktober 2023.

“Vi är väldigt entusiastiska över de lovande signaler på klinisk aktivitet som hittills observerats med nadunolimab och vi ser fram emot att presentera våra nya data i trippelnegativ bröstcancer på ESMO-konferensen,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

I fas Ib/II-studien TRIFOUR, som görs i samarbete med den spanska bröstcancerorganisationen GEICAM, behandlades 15 patienter med metastaserande TNBC i första eller andra behandlingslinjen i den inledande doseskaleringsfasen. Bland 12 patienter där effekt kunnat utvärderas, uppnåddes bekräftad komplett respons (CR) i en patient och bekräftad partiell respons (PR) i fem patienter, vilket motsvarar en total preliminär responsfrekvens (RR) på 50%. Detta är en förbättring mot den responsfrekvens på ungefär 30% som rapporterats för enbart gemcitabin och carboplatin [1], vilket är den dubblett cellgifter som ges i kombination med nadunolimab i studien. Av de övriga sex utvärderade patienterna visade fyra stabil sjukdom och två progressiv sjukdom. Kombinationen visade godtagbar säkerhet, i linje med tidigare studier som kombinerar nadunolimab och cellgifter. Som en del av studieprotokollet gavs profylaktisk behandling med G-CSF för att motverka neutropeni.

Abstractet finns nu på ESMO-konferensens hemsida (länk) och baseras på resultat som erhölls i samband med pressmeddelandet från 23 februari 2023. Ytterligare samt mer mogna data kommer presenteras under postersessionen på konferensen; se mer information nedan. I samband med presentationen görs postern tillgänglig även på Cantargias hemsida (länk).

Abstrakttitel: Phase Ib safety and efficacy of nadunolimab/gemcitabine/carboplatin (NadGC) in metastatic triple negative breast cancer (mTNBC)
Datum och tid: 21 oktober 2023, 12:00 – 13:00 CEST
Presentatör: Dr. Sara López-Taruella

TRIFOUR-studien bedrivs på 24 kliniker i Spanien och har gått vidare till den randomiserade fas II-delen, som kan inkludera upp till ytterligare 98 patienter.

Referenser
[1] O’Shaughnessy, J Clin Oncol 2014, 32:3840-3847