06:03:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.
2023-06-04 15:00:00

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) presenterade idag interimseffektdata för 39 patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) behandlade med nadunolimab (CAN04) och platinabaserade cellgifter i en poster på konferensen ASCO 2023 samt på Cantargias hemsida. Effekten av kombinationsbehandlingen var väsentligt högre än historiska data för enbart cellgifter med bland annat två patienter med komplett respons.

“Våra senaste effektdata för nadunolimab, framför allt effekten av monoterapi med nadunolimab, har väckt stort intresse inför dagens presentation. Vi ser fram emot att presentera och diskutera de nya resultaten på ASCO 2023,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Data som idag presenteras på ASCO 2023 kommunicerades vid publicering av abstract den 25 maj 2023. Sammantaget visar resultaten en stark effekt av nadunolimab i kombination med platinabaserade cellgifter i 39 NSCLC-patienter.

I en subgrupp på 16 patienter med icke-skivepitel NSCLC, behandlade med nadunolimab och cisplatin/gemcitabin i fas I/IIa-studien CANFOUR, hade två patienter komplett respons; båda hade tidigare slutat svara på Keytruda® och saknade PD-L1 på sina tumörceller. En av de kompletta responserna uppnåddes dessutom efter nästan nio månaders monoterapi med nadunolimab efter att cellgiftsbehandling avslutats. Effekten i de totalt 30 NSCLC-patienterna som fick denna kombination i första eller andra behandlingslinjen i CANFOUR-studien summeras nedan, i enlighet med rapporteringen från 25 maj 2023:

EffektparameterSamtliga
(n=30)
Historisk kontroll
[1,2]
Icke-skivepitel
(n=16)
Icke-skivepitel, historisk kontroll [3]
OS, median13,7 mån10,3 mån15,9 mån11,3 mån
PFS, median7,0 mån5,1 mån7,3 mån4,9 mån
ORR53%22-28%56%19%
Komplett respons6,7% (n=2)<1%12,5% (n=2)<1%

Dessutom rapporterades genomgående höga responsfrekvenser för nadunolimab i kombination med platinadubbletter vid olika behandlingslinjer: En preliminär ORR på 60% uppnåddes i fem NSCLC-patienter i första- eller andra behandlingslinjen med carboplatin/pemetrexed, samt en preliminär ORR på 50% i fyra NSCLC-patienter i tredje eller senare behandlingslinjer med cisplatin/gemcitabin.

Detaljer för postersessionen på ASCO 2023 anges nedan. Postern finns nu också tillgänglig på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer).

Abstraktnummer och titel: #9089 Safety, efficacy and biomarker data in non-small cell lung cancer patients treated with the anti-IL1RAP antibody nadunolimab in combination with platinum doublet
Session: Lung Cancer – Non-Small Cell Metastatic
Datum och tid: Söndag 4 juni 2023, 8:00-11:00 CDT
Presentatör: Dr. Luis Paz-Ares

Referenser
[1] Schiller et al, N Engl J Med 2002; 346:92–98
[2] Scagliotti et al, J Clin Oncol 2008; 26:3543–3551
[3] Gandhi et al, N Engl J Med 2018; 378:2078-2092