15:23:43 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.
2023-08-22 08:30:00

Cantargia AB:s halvårsrapport för januari till juni 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • På AACR 2023 presenterades starka effektdata med nadunolimab och cellgifter vid behandling av bukspottkörtelcancer (PDAC), i synnerhet i patienter med höga nivåer av IL1RAP.
 • Planer meddelades för en randomiserad kontrollerad klinisk fas IIb-studie där nadunolimab kommer utvärderas med cellgifter i ytterligare PDAC-patienter.
 • På ASCO 2023 presenterades lovande effekt av nadunolimab och cellgifter även i icke-småcellig lungcancer (NSCLC), inklusive två kompletta responser.
 • Rekrytering till CANFOUR-studien avslutades; god säkerhet rapporterades för nadunolimab med carboplatin/pemetrexed i icke-skivepitel NSCLC-patienter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ansökan om att påbörja klinisk fas I-studie med CAN10, som lämnades in under kvartalet, godkändes av regulatoriska myndigheter.
 • Europeiska patentverket (EPO) beslutade, som svar på oppositionerna mot Cantargias patent EP3293202, att patentet skulle kvarstå med uppdaterat kravomfång.

Finansiell information

Första halvåret (2023-01-01 – 2023-06-30)

 • Nettoomsättning: 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat: -140,2 (-217,6) MSEK
 • Resultat efter skatt: -132,3 (-210,7) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,79 (-2,10) SEK
 • Soliditet: 76 (83) %
 • Likvida medel: 158,9 (114,1) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 128,3 (236,1) MSEK

Andra kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30)

 • Nettoomsättning: 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat: -62,6 (-96,0) MSEK
 • Resultat efter skatt: -56,4 (-93,3) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,34 (-0,93) SEK

I anslutning till att halvårsrapporten publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 22 augusti, klockan 15:00 (CEST), då VD Göran Forsberg och bolagets nya CFO, Patrik Renblad, kommer att presentera Cantargia och kommentera delårsrapporten, följt av en frågestund.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in på nedanstående länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Webbsändning: https://ir.financialhearings.com/cantargia-q2-2023

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200932

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com