00:00:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.
2023-10-04 14:35:00

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att en tredje part lämnat in ett överklagande gällande ett av Cantargias europeiska patent, EP3293202. Överklagandet följer en oppositionsprocess där EPO nyligen beslutade att upprätthålla EP3293202. Detta patent är en del av Cantargias starka IP-portfölj och täcker en rad olika IL1RAP-bindande antikroppar, bland annat varianter av Cantargias huvudkandidat nadunolimab (CAN04). Huvudpatentet för nadunolimab har inte opponerats eller överklagats.

“Vi har genom årens lopp byggt upp en robust patentportfölj och fått fram starka kliniska och prekliniska data för nadunolimab och CAN10. Denna överklagan bekräftar de betydande kommersiella möjligheterna i Cantargias produktkandidater och stärker vår övertygelse om att vi är på rätt spår,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Cantargia har ett omfattande patentskydd för IL1RAP-bindande antikroppar och deras användning vid behandling och diagnostik av cancer, inklusive leukemier och solida tumörer. Cantargias patentportfölj består av över 100 godkända patent globalt på viktiga marknader såsom USA, Europa, Japan och Kina. Ett produktpatent för CAN10 är godkänt i USA och ytterligare ansökningar är under granskning i andra relevanta territorier.

Europeisk patentlag möjliggör för tredje parter att opponera sig mot patent som nyligen godkänts. Överklagan som meddelas idag är ett vanligt efterföljande steg i denna process och bakgrundsdetaljer anges nedan:

I slutet av 2021 lämnade tredje parter in oppositioner mot EP3293202. Detta patent tillhör samma familj som produktpatentet för nadunolimab som inte berördes. Efter muntliga förhandlingar som hölls 5 juli 2023 beslutade Opposition Division vid EPO att EP3293202 skulle kvarstå med ett uppdaterat kravomfång, som täcker in ett stort antal modifierade varianter av nadunolimab med liknande funktionella och strukturella egenskaper.

Cantargia meddelade idag att en av opponenterna lämnat in ett överklagande mot beslutet av EPO:s Opposition Division att upprätthålla EP3293202. Som nästa steg skall klaganden inom två månader lämna in en grund för överklagandet. Denna överklagandeprocess förväntas vara upp till 2-3 år. Det ska noteras att Cantargias övriga europeiska patent, eller liknande patent utanför Europa, inte berörs av denna process.