05:40:58 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.
2024-06-01 20:30:00

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) presenterade idag på ASCO-konferensen kliniska data som visar att nadunolimab kan motverka det allvarliga problemet med cellgifts-inducerad neuropati, vilket är ytterligare en positiv upptäckt utöver dess lovande anti-tumöreffekter. Resultaten fokuserar på 73 patienter med bukspottkörtelcancer som behandlats med nadunolimab och cellgifter. Ett nyckelfynd är att högre dosnivåer av nadunolimab korrelerade till lägre förekomst av neuropati. Denna skyddande effekt understöds dessutom av prekliniska resultat kring neuropati, som inducerats av två olika cellgiftstyper. De nya resultaten finns tillgängliga på Cantargias hemsida www.cantargia.com.

ASCO-presentationen, som belyser dessa unika nya resultat kring nadunolimab, är ett viktigt tillfälle för Cantargia att träffa de väsentliga intressenterna inom onkologi och ta nästa steg kring utvecklingen av nadunolimab,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Nyckelresultaten publicerades i ett pressmeddelande den 23 maj. Viktiga resultat är: Incidensen av neuropati var märkbart lägre än förväntat vid cellgiftsbehandling hos de 73 patienterna med bukspottkörtelcancer som behandlades med nadunolimab och gemcitabin/paklitaxel i första linjens behandling. Endast en så kallad grad 3-händelse observerades och ett statistiskt signifikant (p=0,042) samband mellan dos-nivå och eventuell grad av neuropati observerades. Vid 1 mg/kg nadunolimab hade 60 % av patienterna någon grad av neuropati med en mediantid till start av 112 dagar. Vid 2,5 mg/kg eller högre hade endast 36 % någon grad av neuropati och mediantiden till start av neuropati uppnåddes aldrig under studien. Behandlingen visade dessutom en tydlig effektsignal med medianöverlevnad på 13,2 månader och iPFS på 7,2 månader är, båda längre än förväntat baserat på historiska kontrolldata för enbart cellgifter (1).

Studier i musmodeller visar att flera aspekter av cellgiftsinducerad neuropati, såsom känslighet för mekaniskt tryck, temperatur och minskad greppstyrka, kunde förebyggas med kombinationsbehandling med en surrogat-antikropp till nadunolimab. Kombinationsstudierna genomfördes med antingen paklitaxel eller vinkristin och samtliga resultat uppnådde statistisk signifikans.

Neuropati är ett allvarligt medicinskt tillstånd och en biverkning av flera klasser av cellgiftsterapier. Huvudsymtomen är svaghet, smärta och domningar i händer och fötter. Neuropati leder ofta till att behandlingen avbryts hos patienter trots effektiv anti-tumöraktivitet. Mekanismerna bakom cellgiftsinducerad neuropati relaterar till skadade nervceller och neuro-inflammation, där IL-1-systemet har indikerats som en nyckelfaktor.

De prekliniska resultaten genererades i samarbete med Hana Starobova med kollegor vid University of Queensland, Australien. Resultaten presenterades av Prof. Eric van Cutsem, UZ Leuven Gashuisberg, Belgien vid ASCO Annual Meeting 31 maj – 4 juni, 2024 i Chicago och postern har publicerats på Cantargias websida www.cantargia.com.

Referens
1) OS 8,5 mån, PFS 5,3 mån, (Von Hoff et al, N Engl J Med 2013); OS 9,2 mån, PFS 5,6 mån, (Wainberg et al, Lancet 2023)