21:24:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-20 X-dag ordinarie utdelning CMH 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-03-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-26 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-14 X-dag ordinarie utdelning CMH 0.00 SEK
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-26 X-dag ordinarie utdelning CMH 0.00 SEK
2022-04-25 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 X-dag ordinarie utdelning CMH 0.00 SEK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-07 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 X-dag ordinarie utdelning CMH 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning CMH 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 X-dag ordinarie utdelning CMH 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-20 X-dag ordinarie utdelning CMH 0.00 SEK
2017-04-19 Årsstämma 2017
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Chordate Medical Holding är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt en nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit), Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S). Bolaget säljer sina produkter till behandlande kliniker på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien, med målsättningen att öka närvaron på den globala marknaden.
2023-03-24 14:14:00

Finland är en av de marknader som Chordate Medical fokuserar på för att visa proof of concept genom att bolaget kan ta tydliga marknadsandelar med K.O.S-behandlingen mot kronisk migrän. Omkring 700 000 personer i Finland lider av migrän, och var fjärde drabbad mister helt sin funktionella förmåga under migränepisoderna, enligt Finlands Migränförbund.

Finlands Folkpensionsanstalt, FPA, ansvarar för socialförsäkringen och ersätter en del av kostnaderna vid besök och behandlingar även hos privata vårdleverantörer. Finland har också ett unikt företagshälsovårdssystem där arbetsgivare är skyldiga enligt lag att tillhandahålla förebyggande hälsovårdstjänster för de anställda. De flesta arbetsgivarna väljer också att erbjuda fler vårdtjänster än vad lagen kräver. Detta har skapat en betydande marknad för företagshälsovårdstjänster i landet.

– Självklart är Finlands system med lagstadgad företagshälsovård för alla anställda en faktor som gynnar oss. Vår långsiktiga målsättning är att erhålla ersättningskoder som gör det möjligt för patientförsäkringar att täcka kostnaderna för K.O.S-behandlingen, på samma sätt som vi har fått i Saudiarabien och delvis i Italien, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Privata vårdgivare i Finland
Det finländska hälso- och sjukvårdssystemet baserar sig på offentliga hälso- och sjukvårdstjänster som alla boende i landet är berättigade till. I landet finns även många privata sjukvårdsleverantörer som erbjuder en dryg fjärdedel av alla social- och hälsovårdstjänster. Två av de största vårdbolagen i Finland är Terveystalo och Mehiläinen.

Terveystalo tillhandahåller sjukhusvård för privatpersoner, företag, försäkringsbolag och den offentliga sektorn. Bolaget har 370 kliniker i Finland, där cirka 25 av dem har neurologisk verksamhet. Terveystalos dotterbolag Feelgood är Sveriges tredje största leverantör av företagshälsovård med cirka 8 000 företagskunder Sverige.

Mehiläinen har årligen över 2,1 miljoner kunder varav cirka 590 000 omfattas av företagshälsovårdstjänster. Bolaget har kliniker och vårdcentraler på cirka 500 platser runt om i Finland, med cirka 70 verksamma neurologer.

Chordate i Finland
I oktober 2022 inledde Chordate marknadsintroduktionen i Finland genom avtal med en marknadskonsult med lång erfarenhet av lansering i kombination med ett brett kontaktnät. Den finska marknaden har redan viss kännedom om Chordates migränbehandling eftersom bolagets nyligen avslutade migränstudie genomfördes på bland annat fyra kliniker i Finland, varav tre tillhör Terveystalo.

– Studieresultatet och att vi har upparbetad kännedom i Finland är lite av ett drömscenario eftersom det hjälper till att legitimera kommersialiseringen. I en marknad med även privata vårdförsäkringslösningar, som den finska, så är vägen till beslut mycket kortare och mera hanterbara för oss jämfört med marknader med enbart offentligt finansierade vårdersättningsmodeller, säger Anders Weilandt, vd Chordate.