02:48:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-26 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-17 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Cint Group är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaror. De tekniska plattformarna används för digitala marknadsundersökningar. Kunderna består av företagskunder verksamma inom ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster och tilläggsprodukter. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom Europa och Nordamerika.
2024-02-22 08:00:00

Fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 10,0 procent till 72,3 MEUR (80,3). Tillväxten exklusive valutaeffekter var -6,3 procent.
 • Bruttoresultatet uppgick till 46,2 MEUR (48,7) med en bruttomarginal på 63,9 procent (60,6).
 • EBITDA uppgick till 11,4 MEUR (8,2) med en EBITDA-marginal på 15,8 procent (10,2).
 • Justerad EBITDA uppgick till 15,2 MEUR (13,5) med en justerad EBITDA-marginal på 21,1 procent (16,8).
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,95 EUR (-1,60).
 • Justerat resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,03 EUR (0,05).

Januari - december 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 9,7 procent till 266,5 MEUR (295,2). Tillväxten exklusive valutaeffekter var -6,9 procent.
 • Bruttoresultatet uppgick till 166,2 MEUR (183,3) med en bruttomarginal på 62,3 procent (62,1).
 • EBITDA uppgick till 25,9 MEUR (27,5) med en EBITDA-marginal på 9,7 procent (9,3).
 • Justerad EBITDA uppgick till 40,1 MEUR (48,8) med en justerad EBITDA-marginal på 15,1 procent (16,5).
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -2,10 EUR (-1,66).
 • Justerat resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,07 EUR (0,14).
 • Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman 2024 att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

VD Giles Palmer kommenterar:
Försäljningen inom Marketplace var svag och påverkades av minskad efterfrågan från ett fåtal stora kunder samt en svag övergripande ekonomisk utveckling, som delvis kompenserades av en stark tillväxt inom Media Measurement. Nettoomsättningen minskade med 10,0 procent under det fjärde kvartalet till 72,3 MEUR (-6,3 procent exklusive valutaeffekter), jämfört med samma period förra året. Bruttoresultatet exklusive valutakurseffekter minskade med 1,5 procent till 46,2 MEUR (46,9).

Bruttomarginalen uppgick till 63,9 procent, en betydande förbättring jämfört med året innan, vilket återspeglar en förändrad försäljningsmix mot produkter med högre marginal, såsom Media Measurement. EBITDA-marginalen justerad för jämförelsestörande poster uppgick till 21,1 procent (16,8), delvis tack vare kostnadsbesparingar.

Det operativa kassaflödet har varit sämre än väntat under året och påverkades av en negativ utveckling av rörelsekapitalet samt väsentliga integrationskostnader av engångskaraktär (cirka 14 MEUR). Vi har pågående åtgärder för att förbättra rörelsekapitalet under 2024.

Jag har stor tilltro till den strategiska riktning vi har tagit och kan med tillfredsställelse konstatera att ledningen och organisationen har fullföljt vår stegvisa plan för att genomföra alla åtgärder. Fokus inför 2024 är att återgå till tillväxt och innovation med bibehållen lönsamhet och samtidigt förbättra kassaflödet från verksamheten.

Presentation idag kl. 10.00 CEST
Rapporten presenteras av Giles Palmer, VD och Olivier Lefranc, CFO idag kl. 10.00 CEST via en webbsänd telefonkonferens. Följ den webbsända presentationen och konferensen live på: webcast.

För deltagande i telefonkonferensen, försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Sverige: 08-5051 0031
Internationellt: +44 207 107 06 13
Deltagarkod: 4368 0748

Presentationsmaterialet och en inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgängliga på Cint™ Investors.