03:02:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-26 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-17 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Cint Group är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaror. De tekniska plattformarna används för digitala marknadsundersökningar. Kunderna består av företagskunder verksamma inom ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster och tilläggsprodukter. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom Europa och Nordamerika.
2024-04-17 14:30:00

Cint, en ledande aktör inom market research technology, tillkännager uppdateringar av sin finansiella rapportering som träder i kraft första kvartalet 2024. Dessa förändringar är ett resultat av Cints strävan att effektivisera verksamheten och anpassa till branschpraxis samt att förbättra finansiell transparens.

Ändringarna kommer att omfatta flera områden, alla syftade till att ge intressenter en tydligare bild av företagets finansiella utveckling. Ändringarna består av:

  1. Förändring i intäktsredovisning: Cint kommer att övergå till att redovisa intäkter netto för alla väsentliga intäktsströmmar. Denna förändring ersätter tidigare princip att redovisa en betydande del av intäktsströmmarna på bruttobasis. Förändringen föranleds av att Cint migrerat kunder till den nya integrerade plattformen.
  2. Nytt presentationsformat för resultaträkningen: För att ge en mer övergripande förståelse av kostnadsstrukturen kommer Cint att presentera kostnader i resultaträkningen baserat på respektive funktioner. Denna förändring från den tidigare metoden, som kategoriserade utgifter efter kostnadsslag, kommer att ge intressenter större klarhet kring fördelning och utnyttjande av resurser inom olika funktioner och följer branschpraxis.
  3. Införande av EBITA-mått: Cint kommer att införa EBITA-måttet (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization) i den finansiell rapporteringen. Enligt detta nyckeltal kommer avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader samt avskrivningar av fasta tillgångar som används i den dagliga verksamheten att inkluderas i EBITA, medan avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och engångsposter kommer att redovisas separat, under EBITA-raden. Denna justering syftar till att ge investerare och analytiker en tydligare förståelse för Cints operativa lönsamhet, fri från effekter som orsakas av icke-operativa faktorer.

Proformasiffror per kvartal för 2023 presenteras i bilagan.

Niels Boon, CFO, kommenterar: "Vårt beslut att förändra vår finansiella rapportering påvisar vårt engagemang för transparens och noggrannhet i finansiell rapportering. Genom att anpassa oss till praxis och i takt med att bolaget utvecklas förbättrar vi inte bara kvaliteten på vår finansiella rapportering men underlättar även för våra intressenter att fatta bättre beslut."