02:29:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-26 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-17 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Cint Group är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaror. De tekniska plattformarna används för digitala marknadsundersökningar. Kunderna består av företagskunder verksamma inom ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster och tilläggsprodukter. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom Europa och Nordamerika.
2024-04-25 08:00:00

Första kvartalet 2024

  • Från och med första kvartalet 2024 genomförde Cint förändringar i sin finansiella rapportering. Pro formasiffror presenteras i syfte att möjliggöra jämförelser.
  • På proformabasis ökade nettoomsättningen med 1,1 procent till 36,4 MEUR (36,0 proforma) och med 1,6 procent exklusive valutaeffekter. Rapporterad nettoomsättningen minskade med 39,2 procent till 36,4 MEUR (59,9).
  • Bruttoresultatet uppgick till 30,3 MEUR (30,9 proforma) med en bruttomarginal på 83,3 procent (85,7 proforma). Rapporterat bruttoresultat föregående år uppgick till 35,9 MEUR.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,4 MEUR (-10,1) med en EBIT-marginal på -23,1 procent (-28,1 proforma). Rapporterad EBIT-marginal föregående år uppgick till -16,9 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITA) uppgick till 1,5 MEUR (0,9) med en EBITA-marginal på 4,1 procent (2,5 proforma). Rapporterad EBITA-marginal föregående år uppgick till 1,5 procent.
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,04 EUR (-0,04).
  • Justerat resultat per aktie före utspädning, uppgick till 0,00 EUR (0,00).

VD Giles Palmer kommenterar:
När vi sammanfattar det första kvartalet 2024 är jag glad att kunna rapportera en nettoomsättningstillväxt proforma på 1,1 procent till 36,4 MEUR jämfört med 36,0 MEUR under samma period föregående år (1,6 procent exklusive valutaeffekter). Tillväxten var ett resultat av en fortsatt stark utveckling inom Media Measurement där vi växer med befintliga kunder och även erhållit nya kunder. Omsättningen för Cint Exchange minskade, främst på grund av en lägre efterfrågan från ett fåtal stora kunder.
Bruttomarginalen uppgick till 83,3 procent (85,7 procent proforma 2023) till följd av högre kostnader för hostingtjänster under perioden. EBITA uppgick till 1,5 MEUR, en ökning från 0,9 MEUR föregående år till följd av lägre rörelsekostnader med en EBITA-marginal på 4,1 procent (2,5 procent proforma). Nettokassaflödet var negativt, på grund av negativt kassaflöde från den löpande verksamheten och amorteringar på lån.

Vårt strategiska integrationsarbete fortgår enligt planen. Fokus inför 2024 är att återgå till tillväxt och främja innovation med bibehållen lönsamhet och samtidigt förbättra kassaflödet från verksamheten.

Presentation idag kl. 10.00 CEST
Rapporten presenteras av Giles Palmer, VD och Niels Boon, CFO idag kl. 10.00 CEST via en webbsänd telefonkonferens. Följ den webbsända presentationen och konferensen live på: webbsändning

För deltagande i telefonkonferensen, försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

I Sverige: +46 10 884 80 16
Internationellt: +44 (0) 20 3936 2999
Åtkomstkod: 253 225

Presentationsmaterialet och en inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgängliga på Cint™ Investors.