02:35:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-26 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-17 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Cint Group är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaror. De tekniska plattformarna används för digitala marknadsundersökningar. Kunderna består av företagskunder verksamma inom ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster och tilläggsprodukter. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom Europa och Nordamerika.
2023-10-25 08:00:00

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 10,4 procent till 66,6 MEUR (74,3). Tillväxten exklusive valutaeffekter var −4,9 procent.
 • Bruttoresultatet uppgick till 41,4 MEUR (47,1) med en bruttomarginal på 62,2 procent (63,4).
 • EBITDA uppgick till 8,6 MEUR (8,2) med en EBITDA-marginal på 12,9 procent (11,1).
 • Justerad EBITDA uppgick till 12,0 MEUR (14,1) med en justerad EBITDA-marginal på 18,1 procent (19,0).
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till −0,09 EUR (−0,01).
 • Justerat resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,02 EUR (0,04).

Januari - september 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 9,6 procent till 194,2 MEUR (214,8). Tillväxten exklusive valutaeffekter var −7,2 procent.
 • Bruttoresultatet uppgick till 120,0 MEUR (134,6) med en bruttomarginal på 61,8 procent (62,6).
 • EBITDA uppgick till 14,5 MEUR (19,3) med en EBITDA-marginal på 7,4 procent (9,0).
 • Justerad EBITDA uppgick till 24,9 MEUR (35,2) med en justerad EBITDA-marginal på 12,8 procent (16,4).
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till −0,15 EUR (−0,06).
 • Justerat resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,04 EUR (0,09).

VD Giles Palmer kommenterar:
Nettoomsättningen minskade med 10,4 procent under det tredje kvartalet till 66,6 MEUR (−4,9 procent exklusive valutaeffekter), jämfört med samma period förra året. Försäljningen inom Marketplace var svag i både Americas och EMEA. Den främsta orsaken till detta är minskad efterfrågan från några av våra största kunder samt en svag makroekonomisk utveckling. Detta är anledningen till varför vi investerar i en ny sammanslagen plattform av högsta kvalitet, med industrins modernaste användarupplevelse och med stora valmöjligheter för att på ett effektivt sätt möta alla typer av kunder.
Trots den negativa utvecklingen inom delar av vår största affärsenhet, fortsatte den starka tillväxten inom Media Measurement, vilket är ett område vi kommer att investera mer inom för att hjälpa våra kunder.

Bruttomarginalen uppgick till 62,2 procent och EBITDA-marginalen justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 18,1 procent (19,0). Vi har hållit rörelsekostnaderna, huvudsakligen personalkostnader och övriga externa kostnader, stabila under året.

Q3 presentation idag kl. 10.00 CEST
Rapporten presenteras av Giles Palmer, VD och Olivier Lefranc, CFO idag kl. 10.00 CEST via en webbsänd telefonkonferens. Följ den webbsända presentationen och konferensen live på: webcast

För deltagande i telefonkonferensen, försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Sverige: 010 884 80 16
Internationellt: +44 20 4587 0498
Deltagarkod: 131 064

Presentationsmaterialet och en inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgängliga på Cint™ Investors.