06:46:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorEnergi & Miljö
IndustriMiljö & Återvinning
CirChem är ett miljöteknikbolag. Bolaget är specialiserat inom återvinning och rening av använt lösningsmedel. De återvunna, renade lösningsmedlen säljs antingen tillbaka till industrin eller används för att producera andra produkter, till exempel spolarvätska. CirChem har en återvinningsanläggning i Vargön som togs i drift under 2019. CirChems kunder består främst av större industrier samt kemi- och läkemedelsföretag i Norden.

Kalender

2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning CIRCHE 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-28 10:00:00

Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi innebär att CirChems miljöteknik blir än mer betydelsefull för industrin. Med CirChems miljöteknik kan industrin uppfylla en kvotplikt för återvunna lösningsmedel.

I CirChems anläggning i Vargön kan industrin i ett cirkulärt flöde rena och förädla använt lösningsmedel så att det går att använda på nytt. Med detta slutna kretslopp bidrar CirChem till minskade CO2-utsläpp och ökad resurseffektivitet. Anläggningen i Vargön har idag kapacitet att rena 2 500 ton lösningsmedel per år och kapaciteten planeras kommande år utökas till 25 000 ton.

”Cirkulär kemi handlar om att lyfta blicken och arbeta långsiktigt, systematiskt och strategiskt med sina kemiska produkter”, säger Christina Hillforth, VD för CirChem. ”Med en kvotplikt för återvunnen råvara i vissa produkter, till exempel lösningsmedel, kommer fler inom industrin inse att cirkulär kemi leder till ökad lönsamhet och resurseffektivitet. Vi välkomnar därför regeringens handlingsplan och kravet på kvotplikt för återvunnen råvara.”

Läs mer här om regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi.