12:14:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-28 X-dag ordinarie utdelning CLAV 0.00 SEK
2024-05-27 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-09 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 X-dag ordinarie utdelning CLAV 0.00 SEK
2023-05-15 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning CLAV 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 X-dag ordinarie utdelning CLAV 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 X-dag ordinarie utdelning CLAV 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning CLAV 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-25 X-dag ordinarie utdelning CLAV 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-11 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 X-dag ordinarie utdelning CLAV 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-22 X-dag ordinarie utdelning CLAV 0.00 SEK
2016-04-21 Årsstämma 2016
2016-03-08 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-29 X-dag ordinarie utdelning CLAV 0.00 SEK
2015-04-28 Årsstämma 2015
2015-03-02 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-26 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-26 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-09 Extra Bolagsstämma 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriInfrastruktur
Clavister är en specialiserad svensk cybersäkerhetsleverantör som arbetar med samhällskritiska tillämpningar. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, är främst verksamt inom brandväggs- och identitetsteknik och producerar cybersäkerhetslösningar baserat på egenutvecklad mjukvara. Genom ett ekosystem av partners och återförsäljare levererar Clavister produkter till kunder framförallt inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.
2023-04-20 09:41:00

Arrow Electronics och Clavister presenterar ett nytt avtal som gör Arrow till exklusiv distributör av Clavisters produkter på den svenska marknaden. Båda företagen har förbundit sig att erbjuda ett brett sortiment av säkerhetslösningar till sina återförsäljarpartners och kunder. Avtalet löper från den 1 juli 2023.

– Jag ser med tillförsikt på framtiden när vi nu har tecknat avtalet med Arrow som exklusiv distributör. Clavisters expertis inom cybersäkerhet och våra innovativa produkter tillsammans med Arrows uttalade ambitioner, gör att vi kan leverera robusta säkerhetslösningar och ännu bättre värde till våra kunder. Inom cybersäkerhet gäller det att sammanföra olika kompetenser. Arrows omfattande nätverk med tekniskt kompetenta återförsäljare tillsammans med Clavisters produkter kommer att gagna slutkunden på ett avgörande sätt. Genom avtalet ökar vi också takten i våra expansionsplaner. Alla på Clavister är positiva till de möjligheter som ligger framför oss. Vi är övertygade om att avtalet kommer att vara till stor fördel för våra existerande partners och återförsäljare samtidigt som det ger oss ökad marknadstäckning framgent, säger John Vestberg, CEO på Clavister.
 
Clavister är en europeisk leverantör av cybersäkerhet baserad i Sverige, som tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda verksamhetskritiska affärssystem. Deras portfölj innehåller nätsäkerhet, identitets- och åtkomstsäkerhet samt säkerhet för molnlösningar. Kunderna erbjuds stor flexibilitet när det gäller på vilket sätt man vill implementera de olika lösningarna – på företaget, hybridinstallationer eller molnbaserat.
 
– Cybersäkerhet är ett nyckelområde som Arrow fokuserar på. Det är därför med stor glädje vi tar uppdraget som exklusiv distributör för Clavisters produkter i Sverige. I takt med att användandet av AI ökar inom marknaden för cybersäkerhet så ökar även behovet och efterfrågan på smarta, robusta och utvecklingsbara lösningar. Under ett antal år har Clavister varit en nyckelspelare när det gäller att bidra till Arrows expansion på den svenska marknaden för cybersäkerhet. Under det nya avtalet kommer Arrow och Clavister tillsammans och dynamiskt möta de utmaningar som marknaden står inför och hjälpa kunderna att hantera de digitala riskerna, säger Jes Kongsmark, vd för Arrows enterprise computing solutions i Sverige.


Om Arrow Electronics
Arrow Electronics lotsar över 210.000 ledande tekniska tillverkare och leverantörer av tjänster in I framtiden. Med en försäljning 2022 på $37 miljarder, utvecklar Arrow tekniska lösningar som ökar affärsvärde och underlättar det dagliga livet. Läs mer på fiveyearsout.com.