20:29:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 Split COMBI 20:1
2021-05-26 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-01-29 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-26 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-05 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2016-04-04 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
CombiGenes vision är att ge patienter som drabbats av svåra sjukdomar möjlighet till ett bättre liv genom genterapi och andra former av avancerade behandlingar. Bolagets verksamhet har tre fokusområden: inlicensiering av nya tillgångar, utveckling av dessa tillgångar till proof-of-concept samt utlicensiering av tillgångarna till en strategisk partner för fortsatt utveckling och kommersialisering. CombiGene has sitt säte i Stockholm.
2024-02-01 08:00:00

CombiGene AB (publ) ("CombiGene", "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har beslutat att avsluta den prekliniska utvecklingen av lipodystrofiprojektet CGT2. Efter att under projekts gång erhållit svårtolkade data genomförde CombiGene under 2023 ytterligare studier för att ta fram underlag för en korrekt bedömning av projektet. När dessa studier nu genomförts kan Bolaget konstatera att det inte finns tillräckligt övertygande data för att motivera en fortsatt kostsam preklinisk utveckling. Lipodystrofiprojektet licensierades från Lipigon Pharmaceuticals AB (”Lipigon”) den 10 oktober 2019. CombiGene har nu sagt upp inlicensierings- och samarbetsavtalet med Lipigon och rättigheterna till projektet kommer att återgå till Lipigon senast 5 augusti 2024.

I februari 2021 tilldelades CombiGene 481 000 EUR av Eurostars för utvecklingen av CGT2-projektet. Projektanslaget omfattade även medel till CombiGenes samarbetspartner University Medical Center Hamburg-Eppendorf och CRO-bolaget Accelero som erhöll 265 000 EUR respektive 136 500 EUR. Anslagen på totalt 882 500 EUR från Eurostars har gjort det möjligt för CombiGene och dess samarbetspartners att genomföra ett omfattande prekliniskt arbete med utmärkt vetenskaplig höjd.

CombiGene och University Medical Center Hamburg-Eppendorf kommer nu att inom ramen för Eurostars-projektet slutföra det vetenskapliga arbetet inklusive att försöka publicera de vetenskapliga resultaten samt att under sommaren 2024 lämna in projektets slutrapport.

Att vi nu avslutar den prekliniska utvecklingen av lipodystrofiprojektet CGT2 är självfallet en besvikelse. Samtidigt är det viktigt att se att detta projekt har bidragit till att fördjupa vår kunskap inom metabola sjukdomar som är ett mycket intressant område för genterapi. Projektet har också inneburit att vi stärkt vårt nätverk av ledande akademiska aktörer. Jag vill gärna ta detta tillfälle i akt och rikta ett stort tack till alla våra partners inom CGT2-projektet”, säger Annika Ericsson, Director Preclinical Development på CombiGene.

”Det är viktigt att tidigt i utvecklingsplanerna ha beslutspunkter om projekts framtid, innan de stora kostnaderna kommer, vilket vi även gjort i CGT2 projektet. Avvecklingen av CGT2 projektet innebär framför allt att vissa resurser frigörs som kan nyttjas inom andra aktiviteter”, säger CombiGenes vd Peter Ekolind i en kommentar.