13:44:31 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 Split COMBI 20:1
2021-05-26 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-15 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-01-29 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-26 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-05 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2016-04-04 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
CombiGene är ett genterapibolag som fokuserar på att utveckla nya behandlingar avsedda för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet och metabola sjukdomar med fokus på läkemedelsresistent fokal epilepsi respektive partiell lipodystrofi. CombiGene samarbetar med en rad aktörer inom såväl akademi som industri. Bolaget har sitt huvudkontor i Lidingö.
2020-09-10 10:00:00

Avtalet är ett led i förberedelserna för GMP-produktion av material för den första kliniska studien av CG01

Lund, Sverige och Keele, Storbritannien, 10 september 2020. Cobra Biologics (Cobra), en del av Cognate BioServices – en internationell CDMO-tillverkare av biologiska material och läkemedel – och CombiGene AB (publ) (CombiGene, Bolaget), Nordens ledande genterapiföretag, meddelar idag att de har tecknat avtal som omfattar GMP-produktion av två av de väsentliga plasmider som behövs för tillverkningen av CG01, en genterapi avsedd för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi.

GMP-produktionen av de två essentiella plasmiderna från mastercellbanker utgör ett avgörande steg i utvecklingen av produktion av CG01 för den första kliniska studien. Att öka produktionen av plasmiderna till större skala och i enlighet med GMP kräver en säker uppskalning av processen för att säkerställa att plasmiderna är av terapeutisk kvalitet. Cobras sedan länge etablerade plasmidproduktionsplattform tillsammans med deras in-house expertis kommer säkerställa att högkvalitativa plasmider produceras för CG01.

Avtalet följer på det nyligen kommunicerade tillkännagivande att Cobra framgångsrikt har slutfört produktionen av GMP-mastercellbanker för produktion av plasmiderna som används som utgångsmaterial för CombinGenes genterapivektor CG01.

”Att CombiGene nu tecknat avtal med Cobra angående produktion av två plasmider är mycket tillfredsställande eftersom vi på detta sätt säkrar tillgång till en avgörande komponent i tillverkningen av CG01. Cobra har konsekvent levererat enligt överenskommelse vad gäller såväl tid som kvalitet. Det är därför mycket tillfredsställande att de nu också kommer att ansvara för tillverkningen av denna viktiga del i produktionen av CG01. Genom detta avtal med Cobra tar vi oss ytterligare ett steg närmare kliniska studier”, säger Jan Nilsson, vd för CombiGene.

Peter Coleman, VD, Cobra Biologics: ”Vi är glada att fortsätta resan med CombiGene och detta avtal utgör nästa stora steg i produktionen av CG01. Vi har en väletablerad plasmidproduktionsplattform och in-house expertis inom kvalitetskontroll som kommer att säkerställa leverans av plasmider med GMP-kvalitet.”

Om CG01
CG01 är en genterapi som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. Varje år beräknas cirka 47 000 läkemedelsresistenta patienter med denna typ av epilepsi tillkomma i USA, EU5, Japan och Kina. CombiGene gör bedömningen att det är realistiskt att 10–20 procent av dessa patienter skulle kunna behandlas med bolagets genterapi. Den globala marknaden för läkemedelskandidaten CG01 uppskattas till 750 – 1 500 miljoner USD årligen.

Kontakter Cobra Biologics

Media förfrågningar
Sarah Jeffery
Zyme Kommunikation
E-post: sarah.jeffery@zymecommunications.com
Telefon: +44 (0)7771 730919

Cobra Biologics
Peter Coleman
Verkställande direktör
E-post: peter.coleman@cobrabio.com
Telefon: +44 (0)1782 714181

Om Cobra Biologics www.cobrabio.com
Cobra är en ledande internationell kontraktstillverkare (ett CDMO-företag) som producerar DNA, viral vektorer, mikrobiota för preklinisk, klinisk och kommersiell användning.

Cobra har två GMP-godkända anläggningar i Sverige och Storbritannien, båda med expertis skräddarsydd för att ge den bästa servicen till kunder runt om i världen. Cobra erbjuder ett brett sortiment av integrerade och oberoende utvecklings- och tillverkningstjänster för såväl kliniska studier som kommersiella marknaden.

Som en pålitlig leverantör och viktig partner i utvecklings- och kommersialiseringsprocesserna är vi stolta över vår enastående tillverkning och breda utbud av tjänster till läkemedels- och biotekniska industrier.

Cobra stöds av ledande aktieägare EW Healthcare Partners, samt Medivate Partners, en Mellanöstern Sovereign Wealth Fund och Blackrock, som fortsätter att stödja verksamheten och dess expansionsverksamhet.

Om CombiGene www.combigene.com
CombiGenes vision är att genom innovativa genterapier erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanliga sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan driva utvecklingen och kommersialiseringen in-house för läkemedel som riktar sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, 0852 80 03 99, info@fnca.se.