20:50:36 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 Split COMBI 20:1
2021-05-26 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-15 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-01-29 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-26 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-05 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2016-04-04 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
CombiGene är ett genterapibolag som fokuserar på att utveckla nya behandlingar avsedda för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet och metabola sjukdomar med fokus på läkemedelsresistent fokal epilepsi respektive partiell lipodystrofi. CombiGene samarbetar med en rad aktörer inom såväl akademi som industri. Bolaget har sitt huvudkontor i Lidingö.
2022-01-25 10:00:00

STOCKHOLM, 25 januari 2022 — CombiGene AB (”CombiGene”, ”Bolaget”) meddelade idag att Bolaget har tecknat ett viktigt avtal med professor Ormond MacDougald vid University of Michigan Medical School. Avtalet omfattar en pilotstudie och en huvudstudie där CombiGenes mest lovande genterapikandidat inom lipodystrofiprojektet CGT2 kommer att utvärderas.
 
Professor Ormond MacDougalds nya experimentella modell, som publicerades i tidskriften Diabetes i juni 2021, har flera egenskaper som liknar partiell lipodystrofi hos människor, den sjukdom som CombiGene riktar in sig på med Bolagets CGT2-terapi.
 
”Vi observerade en slående förlust av vit fettvävnad hos vuxna möss med lipodystrofi, tillsammans med ökad fettdeposition i levern, förhöjda blodsockernivåer och ökade insulinnivåer jämfört med kontrollgruppen”, säger professor MacDougald.
 
Professor MacDougald och hans kliniska samarbetspartner, Dr. Elif Oral, har ett komplett team som arbetar inom lipodystrofiområdet och deras omfattande kunskap och tekniska expertis kommer att gynna CombiGenes CGT2-projekt. MacDougald Lab är ett ledande forskningslabb inom fettvävnadsbiologi. University of Michigan Metabolism, Diabetes and Endocrinology Division har dykt upp som ledande inom behandling av lipodystrofi syndrom på grund av Dr. Orals långvariga kliniska intressen i detta tillstånd.
 
”Jag är mycket glad över att CombiGene har tecknat detta avtal med professor MacDougald", säger Annika Ericsson, Preclinical Project Manager på CombiGene. ”Professor MacDougald och hans team har exakt den kunskap och den experimentella modell som vi behöver för att utvärdera vår ledande kandidat i lipodystrofiprojektet.”
 
 
Hänvisning till artikeln
Adipocyte-Specific Deletion of Lamin A/C Largely Models Human Familial Partial Lipodystrophy Type 2
Callie A.S. Corsa, Carolyn M. Walsh, Devika P. Bagchi, Maria C. Foss Freitas, Ziru Li, Julie Hardij, Katrina Granger, Hiroyuki Mori, Rebecca L. Schill, Kenneth T. Lewis, Jessica N. Maung, Ruth D. Azaria, Amy E. Rothberg, Elif A. Oral, Ormond A. MacDougald
Tidskrift: Diabetes
Diabetes 2021;70(9):1970–1984
DOI: https://doi.org/10.2337/db20-1001
Publicerad: 4 juni 2021
 
Om CGT2
Målet med CGT2-projektet är att utveckla en genterapibehandling för partiell lipodystrofi, en sällsynt sjukdom som kännetecknas av förändrad fettfördelning på kroppen. I avsaknad av normalt kroppsfett börjar olika organ ackumulera fett, vilket leder till allvarliga metaboliska komplikationer, inklusive extrem insulinresistens, hypertriglyceridemi (förhöjda värden av blodfettet triglycerid) och leversteatos (fettlever). Det finns för närvarande några få symptomlindrande behandlingar för lipodystrofi, men ingen terapi som riktar sig mot grundorsaken till sjukdomen. För patienter som lider av partiell lipodystrofi finns det för närvarande inga behandlingar alls.

Eurostarsprogrammet 
CombiGene's project CGT2 is supported by the Eurostars Programme.
Project ID: 114714

Läs ”Genevägen”, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som bedöms inte ha någon inverkan på aktiekursen. ”Genevägen” och pressmeddelanden finns tillgängliga på www.combigene.com