14:47:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 Split COMBI 20:1
2021-05-26 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-15 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-01-29 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-26 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-05 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2016-04-04 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
CombiGene är ett genterapibolag som fokuserar på att utveckla nya behandlingar avsedda för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet och metabola sjukdomar med fokus på läkemedelsresistent fokal epilepsi respektive partiell lipodystrofi. CombiGene samarbetar med en rad aktörer inom såväl akademi som industri. Bolaget har sitt huvudkontor i Lidingö.
2022-08-25 09:00:00

April - juni 2022
• Nettoomsättning: 4 738 (0) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 9 865 (839) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: 4 516 (-15 402) TSEK.
• Resultat per aktie: 0,23 (-0,85) SEK.

Januari - juni 2022
• Nettoomsättning: 16 141 (0) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 12 967 (5 957) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: 1 832 (-26 258) TSEK.
• Resultat per aktie: 0,09 (-1,78) SEK.
• Likviditet vid periodens utgång: 125 953 (82 376) TSEK.
• Soliditet vid periodens utgång: 97 (97) %.

Händelser under perioden
• CombiGene stärker sin kapacitet inom projektledning med Alvar Grönberg som Senior Project Manager
• Den 19 maj 2022 höll CombiGene AB årsstämma i Stockholm.
– Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Nilsson, Bert Junno, Jonas Ekblom, Per Lundin och Gunilla Lundmark till styrelseledamöter. Bert Junno omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Mazars AB.
– Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av LTI 2022, riktad emission av 900 000 teckningsoptioner, överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare i LTI 2022 samt överlåtelse av teckningsoptioner för att täcka kostnader för LTI 2022 och bemyndigande att ingå swapavtal. En närmare beskrivning av LTI 2022 återfinns i kallelsen till årsstämman 2022.
• CombiGene deltar i GeneNova-samarbete för att utveckla AAV-baserade genterapier

Händelser efterperiodens utgång
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Länk till rapporten