18:47:41 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
CombiGene är ett genterapibolag som fokuserar på att utveckla nya behandlingar avsedda för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet och metabola sjukdomar med fokus på läkemedelsresistent fokal epilepsi respektive partiell lipodystrofi. CombiGene samarbetar med en rad aktörer inom såväl akademi som industri. Bolaget har sitt huvudkontor i Lidingö.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 Split COMBI 20:1
2021-05-26 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-15 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-01-29 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-26 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-05 Ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2016-04-04 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2022-06-23 10:00:00

Unikt innovationssamarbete finansierat av akademi och industri
 
Ett femårigt tvärvetenskapligt samarbete har inletts för att utveckla adenoassocierade virusbaserade genterapier (AAV), finansierade av akademi och industri med KTH som värd för det nyligen finansierade Vinnova Innovation Milieu, GeneNova.
 
AAV-baserade genterapier har potential till botande behandling av en rad allvarliga sjukdomar. En av de nuvarande tekniska begränsningarna är de höga tillverkningskostnaderna och det begränsade utbudet.
 
En unik samling av världsledande svenska teknik- och tjänsteleverantörer, läkemedelsföretag och andra aktörer har gått samman för att etablera GeneNova-samarbetet vilket syftar till nydanande strategier för utveckling och bioproduktion av dessa avancerade terapier. GeneNovas gemensamma vision är att innovera och tillämpa nya tekniska lösningar under hela läkemedelsutvecklingsprocessen.
 
Samarbetet stöds av Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova och partnerbolagen med drygt 110 MSEK i total budget för åren 2021-2026. Aktörerna i GeneNova utgörs av: Alfa Laval, AstraZeneca, Biotage, CombiGene, Karolinska Institutet, KTH, Uppsala universitet, Vironova, Ziccum.
 
Johan Rockberg, föreståndare och professor i proteinteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm:
”Jag är oerhört hedrad och mycket glad över att leda GeneNova-teamet med en så bred representation av experter med ett kunnande inom hårdvara, automatisering, mekanik, AI, matematik och vidare till protein- och cellteknik, bioprocessutveckling, separation, läkemedelsupptäckt, neurologi, virologi och formulering. Om fem år siktar vi på att kunna se tillbaka på hur vi har bidragit med många nya perspektiv, tekniker och tillämpningar för genterapiutveckling till gagn för patienterna.”
 
Jan Nilsson, VD CombiGene:
”På CombiGene är vi stolta över att vara en del av detta banbrytande projekt. Att bryta ny mark och flytta barriärer är kärnan i vårt DNA, och vi är glada över att samarbeta med några av Sveriges ledande experter inom akademi och industri. AAV-baserade genterapier har fantastiska möjligheter att skapa nya behandlingar, och om vi dessutom kan utveckla nya och billiga produktionsmetoder skulle fördelarna vara enorma.”