15:49:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 Split COMBI 20:1
2021-05-26 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-01-29 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-26 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-05 X-dag ordinarie utdelning COMBI 0.00 SEK
2016-04-04 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
CombiGenes vision är att ge patienter som drabbats av svåra sjukdomar möjlighet till ett bättre liv genom genterapi och andra former av avancerade behandlingar. Bolagets verksamhet har tre fokusområden: inlicensiering av nya tillgångar, utveckling av dessa tillgångar till proof-of-concept samt utlicensiering av tillgångarna till en strategisk partner för fortsatt utveckling och kommersialisering. CombiGene has sitt säte i Stockholm.
2023-10-14 21:00:00

CombiGene meddelar idag att bolaget kommer att få tillbaka de globala rättigheterna för epilepsiprojektet CG01 från Spark Therapeutics senast den 12 januari 2024. Samarbetsavtalet mellan CombiGene och Spark Therapeutics, som ingicks i oktober 2021, avslutas som ett resultat av ett strategiskt beslut hos Spark Therapeutics att avsluta den vidare utvecklingen av CG01 inom epilepsi som en del av deras nuvarande pipeline.

”Beskedet från Spark var mycket oväntat och är självklart en stor besvikelse för alla som på olika sätt verkat för projektets framgång. Vår målsättning med CG01-projektet har hela tiden varit att utveckla en effektiv genterapi för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. Jag vill tacka våra kollegor på Spark Therapeutics för den kompetens som de tillfört epilepsiprojektet. CombiGene kommer nu att noga utvärdera den situation som uppstått och utreda hur avslutandet av samarbetet ska genomföras. Vi kommer självfallet att informera marknaden så snart vi bestämt vilken väg vi kommer att välja”, säger CombiGenes vd Peter Ekolind.

Samarbetsavtalet som ingicks i oktober 2021 gav Spark den exklusiva globala licensen att utveckla, tillverka och kommersialisera CG01. Enligt avtalsvillkoren var CombiGene berättigat att erhålla upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalties. CombiGene har också under samarbetet ersatts för överenskomna utvecklingskostnader.

CombiGene är inte återbetalningsskyldigt för någon av de ersättningar som bolaget erhållit från Spark Therapeutics, totalt 8,5 miljoner USD exklusive utvecklingskostnader, men inte heller berättigad till några framtida milstolpsersättningar eller royalties.

Om Spark Therapeutics
Spark Therapeutics är ett helt integrerat, kommersiellt företag som är engagerat i att upptäcka, utveckla och leverera genterapier. På Spark, en del av Roche Group, ser vi vägen till en värld där inget liv begränsas av sjukdomar. För mer information, besök www.sparktx.com och följ oss på LinkedIn.