00:29:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
CTT Systems är en teknikkoncern. Koncernen är specialiserad inom lösningar för flygsektorn och produkterna används för att åtgärda fuktproblem i kommersiella flygplan. Produkterna säljs under varierande varumärken som ämnar balansera luftfuktigheten, med avsikt att sänka drifts- och underhållskostnader. Kunderna återfinns på global nivå med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Nyköping.

Kalender

2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning CTT 1.74 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Ordinarie utdelning CTT 4.05 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning CTT 4.05 SEK
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning CTT 2.75 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning CTT 2.10 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-13 Ordinarie utdelning CTT 0.70 SEK
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-14 Ordinarie utdelning CTT 0.40 SEK
2015-05-13 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-13 Årsstämma 2015
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-08 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-16 Ordinarie utdelning CTT 0.00 SEK
2014-05-15 Årsstämma 2014
2014-05-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-17 Ordinarie utdelning CTT 0.00 SEK
2013-05-16 Årsstämma 2013
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning CTT 0.00 SEK
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-09 Årsstämma 2012
2012-02-10 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Ordinarie utdelning CTT 0.00 SEK
2011-05-05 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Ordinarie utdelning CTT 0.00 SEK
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-12 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-13 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-14 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-07 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-07 Årsstämma 1
2021-07-22 08:00:00

                    
ANDRA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 26 % till 37,5 MSEK (50,4) - i jämförbara valutor, en minskning med 16 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 6,6 MSEK (5,9), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +4,8 MSEK (0,0)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 18 % (12)
    - Justerad för jämförelsestörande poster, uppgick EBIT-marginalen till 5 % (12)
 • Periodens resultat uppgick till 6,1 MSEK (6,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,48)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 7,2 MSEK (-9,8), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +9,1 MSEK (0,0)


DELÅRET JANUARI - JUNI 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 46 % till 68,9 MSEK (127,5) - i jämförbara valutor, en minskning med 39 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 7,3 MSEK (32,6), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om totalt +4,8 MSEK (0,0)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) minskade till 11 % (26)
    - Justerad för jämförelsestörande poster, uppgick EBIT-marginalen till 4 % (26)
 • Periodens resultat uppgick till 2,9 MSEK (24,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 SEK (1,93)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 0,3 MSEK (-5,0), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +9,1 MSEK (0,0)


PROGNOS TREDJE KVARTALET 2021 - HELÅR 2021
Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2021 bedöms bli mellan 35 och 40 MSEK (38,3). Helåret 140 – 160 MSEK (200,8).

                            
                       
PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CET). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE +46 8 566 427 07
  UK +44 333 300 92 61
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q2-2021. Länken finns även på www.ctt.se