19:33:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Cyber Security 1 är verksamma inom säkerhetslösningar. Bolagets produkter erbjuds till offentlig- och privat sektor, med fokus på cybersäkerhet. Produktportföljen inkluderar lösningar för data läckage, informationssystem, övervakning, samt övriga nätverkstjänster för managementfunktionen. Kunderna återfinns inom samtliga branscher och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-28 Ordinarie utdelning CYB1 0.00 EUR
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Extra Bolagsstämma
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-06-26 Ordinarie utdelning CYB1 0.00 EUR
2020-04-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Ordinarie utdelning CYB1 0.00 EUR
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-29 Ordinarie utdelning CYB1 0.00 EUR
2018-06-28 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2021-07-23 20:35:00

Företrädesemissionen av units om 1,774 mEUR som offentliggjordes den 27 juni 2021 ("Företrädesemissionen") i Cyber Security 1 AB (publ) ("Cyber 1" eller "Bolaget") blev kraftigt övertecknad. Teckningsperioden avslutades den 19 juli 2019. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 259 procent, varav cirka 94 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 165 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagandena inte kommer att användas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 1,774 mEUR före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka anges i investeringsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
 
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Cyber 1 att öka med 174 445 113 aktier, från 348 890 226 aktier till 523 335 339 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 45 704,619606 EUR, från 91 308,621395 EUR till 137 013,241001 EUR. För de aktieägare som ej deltagit i Företrädesemission uppgår utspädningen till 33,3 procent.
 
Teckningsoptionerna av serie 2021 som emitteras ger rätt att för varje en (1) teckningsoption av serie 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 25 juli 2022 till och med den 8 augusti 2022 mot kontant betalning om 0,01 EUR per aktie. För det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 1,774mEUR före emissionskostnader.
 
Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.