10:41:43 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-02 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2023-04-28 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-27 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2015-04-27 Årsstämma 2015
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-08-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-05-13 Ordinarie utdelning DORO 1.50 SEK
2014-05-12 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-12 Årsstämma 2014
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Analytiker möte 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning DORO 1.25 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-08 Analytiker möte 2012
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 Ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2012-03-21 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 Ordinarie utdelning DORO 0.50 SEK
2011-03-23 Årsstämma 2011
2011-02-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-09 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-04 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-19 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-27 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2009-03-26 Årsstämma 1
2005-04-04 Split DORO 5:1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Doro är en europeisk teknologikoncern specialiserade mot seniorsegmentet. Bolaget erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster så som telefoner, mobiltelefoner, smartphones, applikationer och annan teknologi anpassad för seniorer. Bolagets huvudmarknader är Norden, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Doros huvudkontor ligger i Malmö.
2022-07-15 08:00:00

Starkt kassaflöde trots att försäljningen präglas av turbulent omvärld

Sammanfattning av kvartalet

 • Doros nettoomsättning uppgick till 198,4 Mkr (260,3), en minskning med 23,8 procent.
 • Bruttomarginalen var stabil och uppvisade en svag ökning till 35,6 procent (35,2).
 • EBITDA uppgick till 15,7 Mkr (32,2), en minskning med 51,2 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,3 Mkr (15,5) inklusive sent inkomna kostnader för separation och särnotering av affärsområdet Doro Care om 0,4 Mkr (9,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,7 procent (6,0).
 • Periodens resultat efter skatt var 4,9 Mkr (8,5) och resultatet per aktie var 0,20 SEK (0,36).
 • Fritt kassaflöde var 34,9 Mkr (4,9).

 
Sammanfattning januari-juni

 • Doros nettoomsättning uppgick till 402,9 Mkr (459,0), en minskning med 12,2 procent.
 • Bruttomarginalen minskade till 33,8 procent (35,1).
 • EBITDA uppgick till 30,5 Mkr (61,7), en minskning med 50,6 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,3 Mkr (27,7) inklusive sent inkomna kostnader för separation och särnotering av affärsområdet Doro Care om 1,6 Mkr (10,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,1 procent (6,0).
 • Periodens resultat efter skatt var 8,3 Mkr (23,9) och resultatet per aktie var 0,34 SEK (1,00).
 • Fritt kassaflöde var 20,7 Mkr (-42,7).

VD-ord
Doro har under de första sex månaderna arbetat hårt både med den befintliga verksamheten och med framåtriktade initiativ. Det andra kvartalet började med mycket positiv energi, då Doro efter två års frånvaro nu kunde återvända till såväl kundmöten som mässor i främst Norden och Frankrike, men också hålla en roadshow för utvalda återförsäljare i Tyskland.
Därtill så lanserade vi de regionala varianterna av vårt nya mobilsortiment till regionerna utanför Norden, inklusive både våra nya 4G feature phones och vår nya smartphone. Den nya generationens feature phones är så kallade back-to-basics-modeller med ett tydligt fokus på enkelhet och användarvänlighet i stället för komplexa funktioner. Reaktionen från marknaderna har hittills varit mycket positiv. Alla de nya produkterna har dessutom bättre produktionskostnad, vilket, utöver de prishöjningar som vi genomförde under andra kvartalet, förhoppningsvis bör underlätta återhämtningen för våra marginaler under det kommande halvåret.
På grund av kriget i Ukraina och den ökande inflation fortsatte det förändrade köpbeteendet under kvartalet, där slutkunderna var mer återhållsamma med sin disponibla inkomst. Detta ledde under kvartalet till att färre slutkunder besökte våra återförsäljare, såväl i butik som online. Trots denna frånvaro av slutkunder såg vi glädjande nog en positiv direkteffekt av den roadshow som Doro påbörjade hos de större återförsäljarna i Tyskland under kvartalet.
Sammantaget påverkades Doros försäljning negativt av den allmänna ekonomiska ned-gången och slutade på 198 miljoner kronor, -24% jämfört med samma kvartal föregående år (260 miljoner). Bruttovinsten sjönk också och hamnade på 70,6 miljoner jämfört med 91,6 miljoner förra året, framför allt på grund av ökade produkt-, komponent- och fraktkostnader samt en fortsatt negativ valutautveckling där US dollarn stärkts kraftigt mot svenska kronan och Euron. Bruttomarginalen var dock stabil och ökade något till 35,6% från 35,2%, vilket framför allt kan förklaras av fördelaktiga avslutning av tidigare utestående kundfordringar, samt lägre garantikostnader.
När vi nu sammanfattar det första halvåret 2022 är det uppenbart att vi ännu inte lyckats återgå till det affärsmässiga normalläge vi hade förväntat oss efter Covid. Vi ser dock positivt
på framtiden, inte minst då arbetet med nya innovationer fortlöper enligt plan och strategin att expandera till närliggande teknikområden ligger fast, samtidigt som vi också gynnas av ett gott kassaflöde. Vi lanserar våra två första nya icke-telefonprodukter redan nu på IFA-mässan i Berlin i början av september, och räknar sen med att släppa också en tredje helt
ny produktkategori på MWC i Barcelona i början på nästa år.

WEBCAST
Doros rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls fredagen den 15 juli kl. 9.00 (CEST) där vd och koncernchef Jörgen Nilsson och CFO Isabelle Sengès presenterar rapporten. Webbsändningen nås på https://tv.streamfabriken.com/doro-q2-2022. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats Corporate (doro.com).