11:29:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-02 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2023-04-28 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-27 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2015-04-27 Årsstämma 2015
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-08-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-05-13 Ordinarie utdelning DORO 1.50 SEK
2014-05-12 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-12 Årsstämma 2014
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Analytiker möte 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning DORO 1.25 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-08 Analytiker möte 2012
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 Ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2012-03-21 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 Ordinarie utdelning DORO 0.50 SEK
2011-03-23 Årsstämma 2011
2011-02-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-09 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-04 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-19 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-27 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2009-03-26 Årsstämma 1
2005-04-04 Split DORO 5:1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Doro är en europeisk teknologikoncern specialiserade mot seniorsegmentet. Bolaget erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster så som telefoner, mobiltelefoner, smartphones, applikationer och annan teknologi anpassad för seniorer. Bolagets huvudmarknader är Norden, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Doros huvudkontor ligger i Malmö.
2022-02-17 08:00:00

Stark marginal i kvartalet

Under fjärde kvartalet 2021 delade Doro framgångsrikt ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Careium AB (tidigare Doro Care-verksamheten) till aktieägarna i Doro.

Sammanfattning av kvartalet
•Doros nettoomsättning uppgick till 311,2 Mkr (344,9), en minskning med 9,8 procent.
•Bruttomarginalen ökade till 38,9 procent (32,0).
•EBITDA uppgick till 66,0 Mkr (50,2), en ökning med 31,4 procent.
•Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 50,5 Mkr (31,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,2 procent (9,1).
•Periodens resultat efter skatt (för kvarvarande verksamhet) var 29,7 Mkr (15,5) och resultatet per aktie var 1,23 SEK (0,65).
•Fritt kassaflöde var 27,4 Mkr (27,9)

Sammanfattning januari-december
•Doros nettoomsättning uppgick till 1 039,6 Mkr (1 165,2), en minskning med 10,8 procent.
•Bruttomarginalen ökade till 36,5 procent (30,3).
•EBITDA uppgick till 184,2 Mkr (127,0), en ökning med 45,0 procent.
•Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 118,7 Mkr (57,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11,4 procent (4,9).
•Periodens resultat efter skatt (för kvarvarande verksamhet) var 83,1 Mkr (30,3) och resultatet per aktie var 3,46 SEK (1,27).
•Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var -49,1 Mkr (180,4)

VD-ord
Försäljningsmässigt var det gångna kvartalet årets bästa med en omsättning på 311 miljoner kronor. I Norden ökade Doro försäljningen med nästan 14 % jämfört med samma kvartal förra året. Tack vare lanseringen av vår nya smartphone, Doro 8110, nådde vi den högsta omsättning i Norden under de senaste två åren, samtidigt som vi bibehöll goda marginaler. Också i Västeuropa var efterfrågan på Doros produkter fortsatt hög, framför allt ifrån stora franska kunder, och även här överträffade den regionala försäljningen föregående år.

Sammantaget levererade Doro ett rörelseresultat (Ebit) om 50,5 MSEK (31,4) under fjärde kvartalet. Detta var en ökning med 61 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det höga rörelseresultatet kan främst förklaras av naturliga anledningar såsom bättre produkt- och kundmix, samt att vi lyckats hålla våra garantikostnader på en lägre nivå. Därtill har ett antal engångsposter positivt bidragit till den höga marginalen, så som det tidigare inledda och nu nästan fullt ut genomförde omstruktureringsprogrammet, återföring av tidigare avsättningar, samt minskade kostnader som ett resultat av särnoteringen av Doro Care-verksamheten. Den under tredje kvartalet lyckosamt genomförda prisjusteringen bidrog dessutom till att motverka årets högre produktions- och transportkostnader. Därtill har Doro gynnats av tidsfördröjningen mellan köp av komponenter och försäljning av produkter, varför de högre produktionspriserna inte fick full effekt under 2021. Slutligen så hjälptes Doro även av positiva valutaeffekter.

Liksom tidigare kvartal präglades Q4 av svårigheter i produktionsledet med både brist och höga priser på komponenter samt svåra transportförhållanden. Detta orsakade förseningar och resulterade även i vissa fall i uteblivna leveranser. Doro lyckades dock bibehålla produkttillgängligheten och kunde generellt sett leverera på goda nivåer under hela kvartalet tack vare att vi tidigt valde att säkra komponentförsörjningen.

Produkttillgänglighet har utan tvekan blivit en konkurrensfördel i dessa tider av komponent- och produktbrist och Doros förmåga att kunna leverera hjälpte oss att bibehålla våra goda marginaler också under fjärde kvartalet.

Under fjärde kvartalet såg vi minskad kundaktivitet och färre butiksbesök framför allt från seniorer. I Storbritannien och Central- och Östeuropa var Doro mindre framgångsrikt ön i övriga länder, vilket i första hand berodde på att dessa regioner drabbades av såväl nya Covid-restriktioner som generellt trögare marknader med stark konkurrens från lågprismobiler. Likväl lyckades Doro UK bättre än övriga lokala marknaden och ökade sin marknadsandel i Storbritannien.

Generellt sett avtog försäljningen mot slutet av året. Varken Black Friday eller julhandeln hade den positiva inverkan på försäljningen som de haft under tidigare år. Troligen berodde detta på en kombination av hushållens ökade levnadskostnader och oro för inflation, samt inte minst att deras intresse för konsumentelektronik avtog.

Särnoteringen av den tidigare verksamheten inom Doro Care och skapandet av två separata börsnoterade bolag fullbordades under Q4. Från den 7 december återfinns nu Care-verksamheten i ett helt oberoende företag som handlas på Nasdaq First North Growth Market under namnet Careium AB. Doro AB - bestående av den tidigare Doro Phones-divisionen - är även fortsatt ett konsument- och seniororienterat produktbolag noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Genom separatnoteringen av Care-verksamheten har Doro skapat bättre förutsättningar för att kunna nå sin fulla potential och fortsätta utvecklas inom senioranpassad konsumentelektronik. Vår strategi är att fortsätta befästa vår position som marknadsledare för seniortelefoner i Europa samtidigt som vi breddar vårt sortiment till närliggande produktområden.

Vi vill stimulera seniorers nyfikenhet på ny teknik genom att utöka vårt utbud till närliggande produktområden. Vi kommer därför att göra ny teknik tillgänglig för seniorer, så att de kan leva bättre liv.

Jörgen Nilsson, President and CEO

WEBCAST
Doros rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls torsdagen den 17 februari kl 09.00 (CET) där vd och koncernchef Jörgen Nilsson och CFO Isabelle Sengès presenterar rapporten.

Webbsändningen nås via Doros finansiella webbplats  www.doro.com/corporate eller via https://tv.streamfabriken.com/doro-q4-2021. Presentationen hålls på engelska.
Telefonnummer till telefonkonferensen är:
Sverige: +46 8 50 55 83 69
Storbritannien: +44 33 33 00 90 34
USA: +1 64 67 22 49 56
Frankrike: +33 1 70 75 07 36