10:56:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-02 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2023-04-28 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-27 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2015-04-27 Årsstämma 2015
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-08-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-05-13 Ordinarie utdelning DORO 1.50 SEK
2014-05-12 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-12 Årsstämma 2014
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Analytiker möte 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning DORO 1.25 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-08 Analytiker möte 2012
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 Ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2012-03-21 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 Ordinarie utdelning DORO 0.50 SEK
2011-03-23 Årsstämma 2011
2011-02-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-09 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-04 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-19 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-27 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2009-03-26 Årsstämma 1
2005-04-04 Split DORO 5:1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Doro är en europeisk teknologikoncern specialiserade mot seniorsegmentet. Bolaget erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster så som telefoner, mobiltelefoner, smartphones, applikationer och annan teknologi anpassad för seniorer. Bolagets huvudmarknader är Norden, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Doros huvudkontor ligger i Malmö.
2023-02-16 08:00:00

Sammanfattning av kvartalet
· Doros nettoomsättning uppgick till 265,4 Mkr (311,2), en minskning med 14,7 procent.
· Bruttomarginalen landade på 34,2 procent (38,9).
· EBITDA uppgick till 32,2 Mkr (66,0), en minskning med 51,2 procent.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20,2 Mkr (50,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,6 procent (16,2).
· Periodens resultat efter skatt var 16,0 Mkr (29,7) och resultatet per aktie var 0,66 SEK (1,23).
· Fritt kassaflöde var 32,5 Mkr (27,3).

Sammanfattning Januari-december
· Doros nettoomsättning uppgick till 909,5 Mkr (1 039,6), en minskning med 12,5 procent.
· Bruttomarginalen minskade marginellt till 34,9 procent (36,5).
· EBITDA uppgick till 100,4 Mkr (184,2), en minskning med 45,5 procent.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55,4 Mkr (118,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,1 procent (11,4).
· Periodens resultat efter skatt var 40,9 Mkr Mkr (83,1) och resultatet per aktie var 1,68 SEK (3,46)
· Fritt kassaflöde var 35,1 Mkr (‑49,2).

Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

VD ord

Utmanande kvartal men Doro håller ut och släpper nytt produktsortiment
Den rådande ekonomiska osäkerheten fortsatte också under det fjärde kvartalet 2022. Konsumenterna höll hårt i sina plånböcker och antog en försiktigt avvaktande inställning, vilket resulterade i att uppgraderingar sköts upp eller till att man helt avstod från att köpa ny teknik.
Detta återspeglades i Doros fjärde kvartal då efterfrågan från våra slutkunder minskade betydligt jämfört med föregående år. Inte ens de traditionella shoppinghögtiderna i slutet på året, Black Friday och julen, resulterade i någon större uppgång.
Dessutom förvandlades den tidigare post-pandemiska lagerbristen hos våra detalj-handels- och distributionskunder till överskott, när de insåg att deras lager var större än vad som krävdes, och de spenderade därför större delen av andra halvåret med att konsolidera och tömma sina lager utan att göra några nya inköp.
Som ett resultat härav minskade Doros nettoomsättning med -14,7% jämfört med samma kvartal föregående år, och särskilt den nordiska marknaden hade ett utmanande kvartal. Bilden var dock inte enhetlig i hela koncernen och andra regioner upplevde en ganska stark efterfrågan under sista kvartalet, framför allt från detaljhandeln.
Bruttomarginalen under kvartalet var lägre än föregående år, främst på grund av den starka dollarn som påverkade våra produktionskostnader negativt. När dollarn dess-utom sen försvagades under kvartalet resulterade detta i en förlust i valutasäkringen under perioden.
Precis som under föregående kvartal fortsatte den positiva utvecklingen vad gäller minskande royaltykostnader och vi kommer att fortsätta arbeta med detta även under de kommande kvartalen. Likaså hade vi låga garantikostnader mycket tack vare vår höga produktkvalitet. Vidare stabiliserades den internationella transportsituationen under senare delen av året och fraktpriserna i allmänhet och sjöfartspriser i synnerhet återgick till mer normala nivåer.
Sammanfattningsvis minskade vårt rörelseresultat för fjärde kvartalet jämfört med föregående år, främst som ett resultat av lägre försäljning och de tidigare nämnda valutautmaningarna. Det är dock också värt att nämna att Q4 2021 var en övergångs-period efter särnoteringen av Careium när Doro hade mindre rörelsekostnader än vad som var hållbart i längden.
Trots utmaningarna är vi nöjda med att kunna rapportera positiva siffror vad gäller resultat och kassaflöde.

Bygger för framtiden
Doros marknadsandelar förblev i stort sett oförändrade under året och våra produkter var fortsatt listade hos alla större operatörer, grossister och återförsäljare. Dessutom tog vår nya smartphone, som lanserades för några månader sedan utanför Norden, nu också fart på den franska marknaden, och vår e-handel visade bra siffror efter några lugnare kvartal. Ännu viktigare var att vi nu också levererade våra första nya produkter utanför telefonfamiljen: Doro Watch och Doro Tablet.
Doro Watch kan användas tillsammans med alla smartphones, oavsett varumärke, men för att kunna dra full nytta av t.ex. Response by Doro-larmfunktionen så ska den kopplas till Doros egna smartphones. Med detta i åtanke tog vi också fram olika paketerbjudande för att kunderna ska kunna dra nytta av flera ihopkopplade Doro-produkter. Doro Tablet försenades något men nådde också ut till marknaden innan kvartalet var slut. Den erbjuder precis allt det som seniorer älskar med Doros smartphones, nu i större format, med en mycket ljusstark skärm med hög kontrast och med utmärkta högtalare med riktigt tydligt ljud.
Utöver detta fortsatte vårt arbete med nya generationer av våra telefoner, samtidigt som vi fullföljde vår strategi för innovation och utveckling av ett komplett Doro-ekosystem. Inom feature phones accelererade det tekniska skiftet från 2G och 3G till 4G-nät ytterligare under kvartalet, och Doro är väl positionerat på 4G-marknaden i och med lanseringen av den nya generationens “back-to-basic” 4G-modeller.
Vi ser positivt på framtiden och en förbättring av den ekonomiska situationen under året, inte minst som vi nu påbörjat vår spännande resa mot att utöka vårt starka seniorerbjudande. Våra ambitioner för 2023 är höga och vi räknar med att kunna dra nytta av lägre kundlager, en mer stabil leveranskedja och minskade kostnader för frakt och royalties. Detta innebär att vi kan fokusera ännu mer på att utveckla, lansera och sälja spännande produkter som hjälper seniorer att leva bättre liv!

Webcast
Doros rapport presenteras via en Teams telefonkonferens som hålls torsdagen den 16 februari kl. 9.00 (CEST) där vd och koncernchef Jörgen Nilsson och CFO Isabelle Sengès presenterar rapporten. Telekonferensen nås på Quarterly report meeting (doro.com). Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats Presentations (doro.com).