11:12:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-02 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2023-04-28 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-27 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2015-04-27 Årsstämma 2015
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-08-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-05-13 Ordinarie utdelning DORO 1.50 SEK
2014-05-12 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-12 Årsstämma 2014
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Analytiker möte 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning DORO 1.25 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-08 Analytiker möte 2012
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 Ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2012-03-21 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 Ordinarie utdelning DORO 0.50 SEK
2011-03-23 Årsstämma 2011
2011-02-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-09 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-04 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-19 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-27 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2009-03-26 Årsstämma 1
2005-04-04 Split DORO 5:1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Doro är en europeisk teknologikoncern specialiserade mot seniorsegmentet. Bolaget erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster så som telefoner, mobiltelefoner, smartphones, applikationer och annan teknologi anpassad för seniorer. Bolagets huvudmarknader är Norden, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Doros huvudkontor ligger i Malmö.
2022-04-29 08:00:00

Ökad försäljning i oroliga tider

Sammanfattning av kvartalet

  • Doros nettoomsättning uppgick till 204,6 Mkr (198,7), en ökning med 2,9 procent
  • Bruttomarginalen minskade till 32,0 procent (35,1)
  • EBITDA uppgick till 14,8 Mkr (29,5), en minskning med 49,9 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 Mkr (12,2), inklusive sent inkomna kostnader för separation och särnotering av affärsområdet Doro Care om 1,2 Mkr (1,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,5 procent (6,1)
  • Periodens resultat efter skatt var 3,5 Mkr (18,8) och resultatet per aktie 0,14 (0,64) kr
  • Fritt kassaflöde var -14,2 Mkr (-47,6)

VD-ord
Trots minskande försäljning inom de flesta hemelektronikkategorierna ökade Doro sin försäljning under första kvartalet med 3 %.
Det första kvartalet 2022 har varit utmanande för konsumentbranschen som helhet, med en allmän avmattning som drabbat hemelektronikbranschen, och med mycket lägre aktivitet i butikerna. Samtidigt som vi förväntade oss att livet efter pandemin skulle återgå till mer normala förhållanden, tog den övergripande ekonomiska situationen en negativ vändning genom Rysslands anfall på Ukraina och med hög inflation och därtill ökande levnadskostnader och en allmän känsla av ökad otrygghet.

Stegrade levnadskostnader, särskilt för basprodukter som mat, bränsle och energi, har tillsammans med den osäkerhet som härrör från kriget i Ukraina resulterat i lägre diskretionära utgifter.
Kriget i Ukraina har inte bara påverkat konsumenternas beteende utan har också haft betydande inverkan på komponenttillgång, leveranskedjor och transport. Givet den nuvarande geopolitiska situationen och därtill den nya Covid-pandemin i Kina, har produktion och frakt blivit ännu svårare och dyrare under kvartalet. Vissa av våra produkter har nu exceptionellt lång ledtid vilket belastar vår logistik ytterligare och tyvärr tvingar oss att använda mer flygtransport än planerat, vilket resulterar i ökade fraktkostnader.

Doro har inga affärsrelationer med Ryssland eller Ukraina, och även om vi naturligtvis också ser påverkan både inom logistik och tillgång och upplever en negativ effekt på hemelektronikbranschen, så går våra tankar i det här läget först och främst till det ukrainska folket.
Doro och dess personal har under kvartalet försökt hjälpa de miljontals människor som tvingas uppleva krigets fasor. Förutom att Doro skänkte 1 000 000 kronor till Ukrainas Nationalbanks Humanitärfond så har vi donerat ett antal tusen lättanvända mobiltelefoner till ukrainska flyktingar. Dessutom har Doro ställt våra lagerlokaler i Amberg (Tyskland) till de lokala ukrainska hjälporganisationernas förfogande, för lagring, frakt och distribution till Ukraina. Därtill finns det också flera lokala hjälpinitiativ på våra olika kontor där vår personal donerar pengar och grundläggande förnödenheter.

Trots kriget i Ukraina och såväl makroekonomiska utmaningar som problem i leveranskedjan, lyckades Doro under första kvartalet öka sin försäljning med 2,9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Samtidigt ökade våra kostnader för sålda varor på grund av de tidigare nämnda utmaningarna inom komponenttillgång och logistik, och likaledes ökade våra operationella utgifter på grund av högre kostnader inom marknadsföring och försäljning. Följaktligen minskade bruttomarginalen och rörelseresultatet jämfört med föregående år och vi uppnådde en EBITDA om 14,8 miljoner kronor i kvartalet, med EBIT om 3,0 miljoner kronor, och ett resultat efter skatt om 3,5 miljoner kronor.
Genomförsäljningen i butikerna var tidigare nämnts inte på förväntas nivå. Försäljningen i Frabel och Nordic, de regioner där våra kunder sedan början av 2022 har stora lager, var lägre än samma kvartal föregående år. I Norden ser vi dock en tillfredsställande försäljningen av 2G-telefoner till Finland och Baltikum. Likaså tog vår region i Storbritannien ett kliv framåt och presterade bättre än förra året, särskilt mot slutet av kvartalet och tack vare vår starkaste detaljhandelskund i England. Dessutom förbättrade sig vår DACH-region jämfört med förra året och uppvisade framsteg inom både distributions- och detaljhandelskanaler.

Trots stora utmaningar inom supply chain så har vi fortsatt att framgångsrikt hantera lager och transporter på ett mycket effektivt sätt, och vi har därför kunnat bibehålla en god leveransnivå till våra kunder. Vår logistik-avdelnings fortsatt starka insatser har verkligen gett gott resultat och vi har under kvartalet fått mycket positiv feedback från flera av våra viktigaste kunder vad gäller just vår leveranskapacitet och kvalitet.

Inom produktsortimentet lanserar vi nu både våra nya smartphone och enkla mobiltelefoner i samtliga regioner. Den kvalitets- och kostnadseffektivisering som skett vad gäller produktionen av de nya produkterna kommer att hjälpa oss återställa bättre marginaler, vilka tidigare påverkats negativt under kvartalet av prisökningen på komponenter och transporter. Parallellt med detta fortsätter vårt produktutvecklingsteam att arbeta hårt med framtagandet av de nya produktkategorierna, vilka vi hoppas ska ytterligare bredda vårt erbjudande och hjälpa oss att göra teknologi tillgänglig på ett enkelt sätt för alla seniorer.

WEBCAST
Doros kvartalsrapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls fredagen den 29 april kl. 9.00 (CEST) där vd och koncernchef Jörgen Nilsson och CFO Isabelle Sengès presenterar rapporten. Webbsändningen nås på https://tv.streamfabriken.com/doro-q1-2022. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats http://www.doro.com/corporate.
Telefonnummer:
Sverige: +46 8 56 64 27 06
Frankrike: +33 1 70 75 07 37
Storbritannien: +44 33 33 00 92 74
USA: +1 64 67 22 49 03