02:23:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-17 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-29 X-dag ordinarie utdelning DORO 2.00 SEK
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-02 X-dag ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-28 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 X-dag ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 X-dag ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-27 X-dag ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 X-dag ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 X-dag ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 X-dag ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 X-dag ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 X-dag ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Årsstämma 2015
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-08-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-13 X-dag ordinarie utdelning DORO 1.50 SEK
2014-05-12 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-12 Årsstämma 2014
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-08 Analytiker möte 2013
2013-09-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 X-dag ordinarie utdelning DORO 1.25 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Analytiker möte 2012
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 X-dag ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2012-03-21 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 X-dag ordinarie utdelning DORO 0.50 SEK
2011-03-23 Årsstämma 2011
2011-02-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-09 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 X-dag ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-04 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-19 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-27 X-dag ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2009-03-26 Årsstämma 1
2005-04-04 Split DORO 5:1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Doro är en europeisk teknologikoncern specialiserade mot seniorsegmentet. Bolaget erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster så som telefoner, mobiltelefoner, smartphones, applikationer och annan teknologi anpassad för seniorer. En stor del av produkterna innehåller olika trygghetslarm. Bolagets huvudmarknader är Norden och större delarna av Europa. Doros huvudkontor ligger i Malmö.
2022-10-21 08:00:00

Stegvisa förbättringar på en tuff marknad

Sammanfattning av kvartalet

 • Doros nettoomsättning uppgick till 241,2 Mkr (269,4), en minskning med 10,5 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 37,7 procent (35,9).
 • EBITDA uppgick till 37,7 Mkr (56,5), en minskning med 33,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 26,9 Mkr (40,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11,2 procent (15,0).
 • Periodens resultat efter skatt var 16,6 Mkr (29,5) och resultatet per aktie var 0,68 SEK (1,23).
 • Fritt kassaflöde var -18,2 Mkr (-33,8).

Sammanfattning januari-september

 • Doros nettoomsättning uppgick till 664,1 Mkr (728,4), en minskning med 11,6 procent.
 • Bruttomarginalen minskade marginellt till 35,2 procent (35,4).
 • EBITDA uppgick till 68,2 Mkr (118,2), en minskning med 42,2 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 35,2 Mkr (68,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,5 procent (9,4).
 • Periodens resultat efter skatt var 24,9 Mkr (53,4) och resultatet per aktie var 1,02 SEK (2,23).
 • Fritt kassaflöde var 2,6 Mkr (-76,5).

*2021 balansräkning inkluderar Care verksamhet som avvecklades i december

VD-ord
Q3 har varit ett uppmuntrande kvartal för Doros verksamhet. För första gången sedan Covid-pandemin återvände Doro i början av september som utställare till den stora IFA-mässan i Berlin. Det var inspirerande att återigen kunna träffa så många av våra kunder och konsumenter samtidigt. Vi fick också positiv återkoppling på våra nylanserade produkter, framför allt på vår Doro Watch, som uppfyller ett förbisett behov av enkelhet och lättanvända funktioner i en värld av uppkopplade klockor.
Även om de ekonomiska utmaningarna fortsätter, med varierande försäljning och en total nedgång för Doro med 10,5 % jämfört med föregående år, så var det tredje kvartalet likväl ett steg i rätt riktning. Omsättningen nådde 241,2 miljoner SEK, vilket därmed gör Q3 till det starkaste kvartalet i år, som förväntat. Doro hade en hyfsad återhämtning i stora operatörs- och återförsäljarkanaler, särskilt i Frankrike och Storbritannien, och båda dessa regioner sålde följaktligen i nivå med föregående år. Situationen i DACH och Nordic var dock mer komplicerad med lägre efterfrågan från främst distributionssidan.
Den ständigt stigande US-dollarkursen fortsatte påverka kostnaderna negativt för Doro. Den kundprisjustering som vi implementerar i nästa kvartal bör dock åtminstone delvis kunna mildra den negativa kostnadsutvecklingen. Med det sagt, måste prisjusteringar hanteras med försiktighet eftersom marknaden i allmänhet, och detaljhandeln i synnerhet, är alltmer ovillig att acceptera ytterligare prishöjningar.
Trots kostnadsökningen gynnades Doro marginalmässigt av den valutasäkring som vi återkommande gör för USD. Som en följd härav blev bruttomarginalen 37,7% jämfört med 35,9% under samma kvartal föregående år. Om den amerikanska dollarn fortsätter stärkas, förutser vi utmaningar vad gäller att upprätthålla denna marginalnivå, men självfallet vidtar vi åtgärder för att bibehålla marginalen. EBIT i kvartalet uppgick till 26,9 miljoner kronor, vilket trots en minskning med 33,6 procent jämfört med föregående år, fortfarande är ett någorlunda tillfredsställande resultat med tanke på de nuvarande utmaningarna.
I dagsläget förutser vi inga större förändringar vad gäller den ekonomiska situationen under det kommande kvartalet, utan försäljningen lär ligga kvar på lägre nivåer än föregående år. Den positiva återkoppling vi fick på våra nya produkter på IFA-mässan och framgången för vår senaste 4G-feature phone, inger dock hopp för framtiden. Dessutom lanserade vi ett antal spännande samarbeten i Berlin, som till exempel med det tyska golfförbundet, som kommer att hjälpa oss att vidare marknadsföra vårt varumärke och våra produkter och samt vårt uppdrag att skapa bättre liv för seniorer. Sist men inte minst, är vi stolta över att tillkännage vårt nya samarbete med den tyska rockstjärnan Doro Pesch, som inte bara delar sitt förnamn med oss, utan också vår passion för att göra seniorers liv enklare.
 Jörgen Nilsson, vd och koncernchef

WEBCAST
Doros rapport presenteras via en Teams telefonkonferens som hålls fredagen den 21 oktober kl. 9.00 (CEST) där vd och koncernchef Jörgen Nilsson och CFO Isabelle Sengès presenterar rapporten. Telekonferensen nås på Quarterly report meeting (doro.com). Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats Presentations (doro.com).