09:53:03 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-02 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2023-04-28 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-27 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2015-04-27 Årsstämma 2015
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-08-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-05-13 Ordinarie utdelning DORO 1.50 SEK
2014-05-12 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-12 Årsstämma 2014
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Analytiker möte 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning DORO 1.25 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-08 Analytiker möte 2012
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 Ordinarie utdelning DORO 1.00 SEK
2012-03-21 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 Ordinarie utdelning DORO 0.50 SEK
2011-03-23 Årsstämma 2011
2011-02-14 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-09 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-04 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-19 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-27 Ordinarie utdelning DORO 0.00 SEK
2009-03-26 Årsstämma 1
2005-04-04 Split DORO 5:1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Doro är en europeisk teknologikoncern specialiserade mot seniorsegmentet. Bolaget erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster så som telefoner, mobiltelefoner, smartphones, applikationer och annan teknologi anpassad för seniorer. Bolagets huvudmarknader är Norden, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Doros huvudkontor ligger i Malmö.
2022-03-25 08:00:00

Aktieägarna i Doro AB (publ) org. nr. 556161–9429 (Bolaget) kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022. Årsstämman kommer med stöd av tillfälliga lagregler genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på årsstämman personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 21 april 2022 samt dels senast torsdagen den 28 april 2022 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i årsstämman.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per måndagen den 25 april 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren.

Länk till Anmälan och poströstning (kräver svenskt Bank-ID)

POSTRÖSTNINGSFÖRFARANDE FÖR ÅRSSTÄMMAN 2022 I KORTHET

Doro AB:s årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman kommer att äga rum fredagen den 29 april 2022, men inga aktieägare, ombud eller andra externa personer kan delta personligen.

Aktieägare kommer endast att kunna delta på årsstämman genom att i förväg rösta på förslagen på årsstämman samt skicka frågor till Bolaget.

Ett pressmeddelande kommer att publiceras efter att årsstämman avslutats med information om de väsentliga punkter som är godkända, så snart resultatet av poströstningsförfarandet är klart.

Samtliga omröstningsresultat kommer att framgå av stämmoprotokollet. Protokollet kommer att offentliggöras inom två veckor från att årsstämman hållits.

PROCESS FÖR POSTRÖSTNING OCH FRÅGOR

En aktieägare kan utöva sina rättigheter på årsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och lämna in frågor till Bolaget.

Aktieägare som avser att delta i årsstämman (via poströstning eller frågor) måste lämna följande information:

 • aktieägarens namn,
 • person- eller organisationsnummer,
 • e-postadress, och telefonnummer.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för årsstämman 2022.

OMBUD M.M:

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till DORO AB (publ), c/o Computershare AB, ”Doro AB:s Årsstämma 2022”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://www.doro.com.

POSTRÖSTNING

Poströstning kommer att kunna genomföras från och med dagen för kallelsens publicering den 25 mars 2022 till och med torsdagen den 28 april 2022. Aktieägaren kan rösta i förväg på något av följande sätt (se relaterade dokument för formulär, fullmakt och övriga handlingar):

 • Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med svenskt Bank-ID via länken ovan.
 • Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i förhandsröstningsformuläret (se relaterade dokument) och sedan skicka formuläret till följande e-postadress: Mail är proxy@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se relaterade dokument).
 • Vanlig post: Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i förhandsröstningsformuläret (se relaterade dokument) och sedan skicka formuläret till Computershare AB, ”Doro AB:s årsstämma 2022”, Box 5267, 102 46 Stockholm, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se relaterade dokument).

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de alternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Poströstningen i sin helhet är ogiltig om aktieägaren har försett formuläret med specifika instruktioner och eller villkor eller om förtryckt text ändras eller kompletteras.

Poströstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och/eller behörighetshandlingar, måste vara Doro tillhanda senast torsdagen den 28 april 2022. Röster som mottages senare kommer att bortses från.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet, kontakta Computershare,
telefon +46 (0)771 24 64 00, vardagar kl. 09:00–16:00.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

DORO AB, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas; https://www.euroclear.com/.

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada for bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Frågor till Bolaget i samband med årsstämman kan skickas till Doro AB fram till och med tisdagen den 19 april 2022, på något av följande sätt:

 • E-post: Frågor kan skickas via e-post till följande e-postadress: agm@doro.com
 • Vanlig post: Frågor kan skickas till Doro AB, ”Doro AB:s årsstämma 2022”, Jörgen Kocksgatan 1B, SE-211 20 Malmö.

Aktieägaren måste ange namn, person- eller organisationsnummer och postadress för att frågan ska besvaras. Aktieägaren bör också ange sin e-postadress och telefonnummer.
Frågor från aktieägarna måste ha kommit Doro tillhanda senast tisdagen den 19 april 2022 och kommer att besvaras och publiceras senast söndagen den 24 april 2022. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.doro.com, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 24 532 500 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar 206 286 aktier.

BEMYNDIGANDE

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden underteckna protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 8. Beslut om ersättningsrapport;
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
 13. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna;
 14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor;
 15. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier (inkl. styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen);
 18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (inkluderande styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts);
 19. Stämmans avslutande.

Upprättande och godkännande av röstlängd Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, inkomna poströster och personer som loggat in för deltagande i årsstämman online, samt kontrollerad av justeringspersonerna som väljs för stämman (punkt 3)

Val av två personer att justera årsstämmans protokoll
Styrelsen föreslår som personer att justera årsstämmans protokoll Caroline Dimberg och Johan Helgertz, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsens ordförande i stället anvisar. Uppdraget att justera årsstämmans protokoll innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i årsstämmans protokoll (punkt 5).

Godkännande av ersättningsrapporten Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (punkt 8).

Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas (punkt 9).

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Inför årsstämman 2022 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Mark Shay, nominerad av Accendo Capital som valberedningens ordförande, Peter Lindell nominerad av Rite Ventures, Erik Durhan nominerad av Nordea Fonder och Henri Österlund, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15.

Ordförande vid årsstämman: Advokat Paula Eninge (punkt 2).

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer: Antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) föreslås vara fyra (4) utan suppleanter (för närvarande tre (3)). Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant (punkt 12).

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 550 000 (för närvarande 600 000) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 300 000 (för närvarande 250 000) kronor vardera. Någon ersättning för utskottsarbete kommer inte att utgå (punkt 13).

Revisorsarvode: Arvodet till revisorn föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13).

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor: Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Henri Österlund, Juha Mört och Victor Saeijs. Nyval föreslås av Noora Jayasekara. Henri Österlund föreslås som styrelsens ordförande (punkt 14).

Presentation av föreslaget nyval:
Noora Jayasekara (1978) föreslås till nyval som ordinarie ledamot. Noora är CFO på det börsnoterade bolaget Humana AB. Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har ca 18 000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor, med en omsättning om ca 8 miljarder kronor. Noora har utöver ett flertal roller inom operativ finans varit Senior Manager på revisionsbolaget EY. Noora har en unik kombination av finansiellt kunnande i noterad miljö samt en förståelse för marknaden där Doro agerar och där användarnas särskilda behov står i centrum. Noora är finsk medborgare och är baserad i Sverige. Hon har inga övriga styrelseuppdrag, undantaget i dotterbolag kopplade till Humana, och äger inga aktier i Doro. Hon bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolagets ledning som de större aktieägarna.

Revisor: Omval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. En huvudansvarig revisor kommer att utses och publiceras på hemsidan vid ett senare tillfälle. Valberedningens förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation (punkt 14).

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare, av de tio största aktieägarna, som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Minst två representanter krävs. Om det på grund av röstnedläggelse tre representanter ej utses bland de tio största aktieägarna, förblir en position vakant om inte den fylls vid ett senare tillfälle av representanten för en berättigad aktieägare.

Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex (6) månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre

• en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen),
• en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen),
• en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Doro så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller
• valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Doro.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

• förslag till stämmoordförande,
• förslag till styrelseledamöter,
• förslag till styrelseordförande,
• förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev. ersättning för utskottsarbete,
• förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt
• förslag till beslut om principer för inrättande av valberedningen (punkt 15).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161–9429, (Bolaget) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Bolagets begräsning, att vid var tid endast äga högst 10 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget, gäller även vad avser aktier som Bolaget erhåller genom en eventuell nyemission.

Styrelsen ska äga rätt att besluta att nyemission ska ske mot kontant betalning och/eller bestämmelse som avses i 13 kap. 5 § första stycket punkt 6 aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner/emissioner till en potentiell ägare av ett förvärvsobjekt eller till en ny investerare.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER OCH BEMYNDIGANDE AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

 1. Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161–9429, (Bolaget) föreslår att årsstämman beslutar att

bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet medföljande villkor:

 1. Förvärv av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023.
 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i Bolaget. Aktier i Bolaget som innehas av Bolagets dotterbolag ska vid beräkningen anses som Bolagets.
 4. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på NASDAQ OMX Stockholm.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för Bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier samt att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera Bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda Bolagets kassa. Styrelsen bemyndigas även att återköpa aktier i syfte att senare överlåta dessa till en eller flera förvärvare som inte tidigare är aktieägare i Bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

 1. Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161–9429, (Bolaget) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023.

 1. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
 2. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 3. Överlåtelse får ske mot kontant betalning genom försäljning på NASDAQ OMX Stockholm, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten.
 4. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen i samband med förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för överlåtna aktier i samband med företagsförvärv får erläggas med apportegendom eller genom kvittning.
 5. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Upplysningsvis kommer på bolagsstämman att redogöras för hur många aktier Bolaget innehar vid tidpunkten för årsstämman.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Överlåtelse av egna aktier inom ramen för av Bolaget införda incitamentsprogram skall genomföras med stöd av bolagsstämmans beslut avseende respektive incitamentsprogram och faller således inte inom föreslaget bemyndigande.

Om överlåtelse inte sker enligt ovan, skall Bolaget äga rätt att besluta om indragning av aktierna genom minskning av Bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE nuvarande är antagna vid årsstämman 2020 och styrelsens förslag till nya riktlinjer

Doro Group ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som gör det möjligt för koncernen att attrahera, behålla och motivera högpresterande ledande befattningshavare som behövs för att upprätthålla och förbättra verksamhetens framgång och nå visionen att bli det främsta teknikvaruföretaget för seniorer

Ersättningen till ledande befattningshavare och anställda i Doro Group ska återspegla individens prestationer, beteende och ansvar. Vid bedömningen av vd:s och koncernledningens prestationer, i förhållande till ett antal av förutbestämda väl definierade mål (både individuella, avdelningsvis och för en grupp), tillämpar Doro en strukturerad process för att korrekt kunna bedöma prestationen. Denna process tar inte bara hänsyn till ”vad" som levereras utan också "hur" det levereras, dvs. prestation i kombination med beteende.
Beslut om utbetalning av ersättning ska endast fattas, baserat på de riktlinjer som anges i policyer och instruktioner. Diskriminering som hänför sig till faktorer som ras, kön, ålder, religiös eller etnisk tillhörighet är under inga omständigheter tillåtna.
Ersättningen till ledande befattningshavare och anställda består normalt av:

• Fast grundlön
• Tidsbestämd rörlig ersättning som betalas kontant (nyckelpersoner) under två års tid
• Pension och andra sedvanliga förmåner

Fast grundlön skall bestå av en fast årlig kontant lön som motsvarar en ersättning för rollen och positionen. Ersättningens storlek påverkas av: komplexiteten i arbetet, ansvar, prestation, lokala marknadsförhållanden och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Eftersom den fasta lönen ska återspegla prestationen av befattningshavaren är den individuell och differentierad.

En tidsbestämd rörlig ersättning ska baseras på att förutbestämda fastställda mål uppnås och den rörliga ersättningen ska ha ett förutbestämt tak. Resultatet ska kopplas till mätbara mål. Ingen ersättning kan betalas ut, om det inte finns någon klar koppling till att målen uppnåtts.

En tidsbestämd rörlig ersättning har till syfte att säkerställa företagets långsiktiga hållbarhet och en maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning får inte överstiga den fasta ersättningen till företagets ledande befattningshavare.

Pension och andra sedvanliga förmåner syftar till att säkerställa en lämplig levnadsstandard efter pensioneringen samt personlig försäkring under anställningen. Pensions- och försäkringsbestämmelser är i enlighet med lokala lagar, förordningar och marknadspraxis, antingen kollektivt överenskomna system eller företagsbestämda system, eller en kombination av dessa.
Övriga förmåner ska vara sedvanliga och underlätta för ledande befattningshavare och anställda att utföra sina arbetsuppgifter, till exempel en tjänstebil i enlighet med företagsbilspolicy, hälso- och sjukvård och sjukvårdsförsäkring.

Meddelande om uppsägning och avgångsvederlag
Den maximala uppsägningstiden i alla ledande befattningar är sex månader, och för VD tolv månader, under denna tid kommer löneutbetalningen att fortsätta. Anställdas meddelande om uppsägning följer lokala lagar eller kollektivavtal där det är tillämpligt. Avgångsvederlag ska inte överstiga motsvarigheten i anställningstiden för anställda.

HANDLINGAR

Årsredovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden, hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan samt på dess webbplats, senast tre (3) veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets webbplats. Styrelsens redovisning av granskning och utvärdering av ersättning och tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen liksom revisorns yttrande om tillämpningen samt uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorn hålls tillgängliga på samma platser.

Malmö i mars 2022

DORO AB (publ)

Styrelsen