23:49:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-10 Årsstämma 2024
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-28 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-05-02 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning EKOBOT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-01 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriJordbruk
Ekobot är ett teknikbolag inriktade mot jordbruksindustrin. Bolaget är en utvecklare av robotik och AI- lösningar som vidare används för automation inom jordbruksproduktion med särskilt fokus på grönsaksodling. Robotarna används för ogräsbekämpning och leasas ut till kund under en längre tidsperiod. Utöver huvudverksamheten erbjuds teknisk support och installation på plats. Störst verksamhet återfinns inom Nederländerna och den nordiska marknaden och bolaget har huvudkontor i Västerås.
2024-02-12 10:08:00

Ekobot, autonomous agricultural robot project, has been financed through the Swedish Board of Agriculture. The project has been completed, and the remaining contribution of 1.73 million SEK has now been disbursed.

The project concluded during the autumn of 2023, when Ekobot also submitted the final report. Funding was provided through the Swedish Board of Agriculture's Rural development program 2014–2022 and the EU Commission's EIP-AGRI program. The project support was approved by the Swedish Board of Agriculture in November 2017, with a total contribution of 9.2 million SEK.

The project is now fully approved, and the Swedish Board of Agriculture has disbursed the remaining portion of the contribution, amounting to 1.73 million SEK. All project costs have already been incurred, so the disbursement provides a direct strengthening of the company's cash position.